I dag er jordas ressurser brukt opp | WWF Norway

I dag er jordas ressurser brukt oppPosted on 02 August 2017
Det er naturligvis menneskenes overforbruk som gjør at jordas ressurser for i år er brukt opp allerede i dag. Dette steinkobbeparet må, som andre arter, leve med konsekvensene av at mennesker bruker ressurser som om vi skulle hatt 1,7 planeter.
© Jan van de Kam / WWF
Verden bruker naturressurser som om vi hadde 1, 7 jordkloder. I år har vi brukt opp jordkloden tidligere enn noensinne siden vi begynte å tære på reservene på begynnelsen av 1970-tallet.

Akkurat i dag har vi brukt opp ressursene jorden hadde til oss i hele 2017. Det betyr at vi resten av året bruker naturressurser som jorden trenger lenger enn ett år på å gjenopprette – med andre ord overtrekker vi naturkontoen. Denne dagen kaller vi Earth Overshoot Day. I år kommer den altså tidligere enn noensinne siden 1970-tallet.
– I fjor var datoen den 8. august, som var fem dager tidligere enn i 2015. For 15 år siden var datoen i oktober.  Den kommer stadig tidligere fordi vi ikke lever bærekraftig nok, vi har et for høyt forbruk, og fordi vi blir flere og flere mennesker på jorden. Det er en skremmende utvikling, og det sier seg selv at dette ikke kan fortsette, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.

Nå kan du regne ut ditt eget forbruk: Når er din "overshoot day"? Klikk her og sjekk ved hjelp av en enkel kalkulator utviklet av Global Footprint Network!

– Ser konsekvensene allerede
Jordas overforbruksdag beregnes av WWFs partner Global Footprint Network som forholdet mellom vårt forbruk av naturressurser, utslipp av klimagasser og annen forurensning, og naturens evne til å reprodusere eller ta opp i seg det vi slipper ut. Og kjernen er altså at menneskene bruker langt mer ressurser enn vi har.

– Økologisk overforbruk er bare mulig en veldig begrenset periode før økosystemer begynner å forvitre og potensielt kollapse. Vår levemåte undergraver uerstattelige verdier og gjør utgangspunktet verre for alle som kommer etter oss. Det må nå politikere, næringsliv og andre beslutningstakere over hele verden ta konsekvensene av, sier Jensen og fortsetter:

–Vi ser allerede konsekvensene av den økologiske sløsingen i vannmangel, forørkning, jorderosjon, dårligere avlinger, overbeiting, avskoging, utrydding av arter, kollaps i fiskebestander og økt konsentrasjon av karbon i atmosfæren.

Hva kan du gjøre for å bidra?
Om vi klarer å skyve Earth Overshoot Day tilbake med 4,5 dager hvert år, vil vi ha et balansert forbruk innen 2050. Hvis verden for eksempel reduserer mengden matavfall med 50 prosent, kan det flytte datoen 11 dager bakover. En halvering av belastningen klimagassutslippene står for i det globale økologiske fotavtrykket, kan skyve datoen hele 89 dager i riktig retning.

Og heldigvis er det ting som tyder på at utviklingen er i ferd med å snu – deriblant at USAs økologiske fotavtrykk per innbygger sank med nesten 20 prosent fra «toppåret» 2005 til 2013 (som er det seneste året med oppdaterte tall). Dette knyttes til kutt i klimagassutslipp.

Du, som forbruker, kan også ta små og store grep for å ikke tære for mye på jordas ressurser:
  • Ta en titt på WWFs sjømatguide når du skal handle sjømat: wwf.no/sjomat
  • Spis mindre kjøtt og mer grønt
  • Kast mindre mat
  • La bilen stå oftere og ta bena fatt
  • Se alltid etter FSC-merket når du skal handle tre- eller papirvarer
  • Kjøp brukt istedenfor nytt.
Det er naturligvis menneskenes overforbruk som gjør at jordas ressurser for i år er brukt opp allerede i dag. Dette steinkobbeparet må, som andre arter, leve med konsekvensene av at mennesker bruker ressurser som om vi skulle hatt 1,7 planeter.
© Jan van de Kam / WWF Enlarge
Fra og med i dag, 2. august 2017, overtrekker vi naturressurskontoen for i år.
© WWF Verdens naturfond Enlarge