Norsk bistand må bidra til global innsats for klima og naturmangfold | WWF Norway

Norsk bistand må bidra til global innsats for klima og naturmangfoldPosted on 05 April 2017
fiske, bazaruto
Den lokale Tsongabefolkningen på Bazaruto-øyene er avhengige av det rike livet i havet. WWF foreslår at regjeringen oppretter et koordinert, internasjonalt initiativ for verdenshavene, som kan settes opp med tre pilarer: Bærekraftig forvaltning, marint vern og redusert forurensning.
© WWF - Anne MARTINUSSEN
Regjeringen vil ta en ledende rolle for oppnåelsen av FNs bærekraftmål. Da må Norge øke innsatsen for klima og naturmangfold i utviklingspolitikken, mener WWF Verdens naturfond.
 
Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid» om bærekraftmålene og norsk utviklingspolitikk. Meldingen gjør bærekraftmålene overordnet for all norsk bistand og slår fast at Norge skal ta en internasjonal lederrolle for oppnåelsen av målene.
 
– For å ta en slik lederrolle kreves det større innsats for både klima og naturmangfold enn hva regjeringen har lagt opp til så langt. WWF foreslår at regjeringen etablerer et nytt program for småskala energi, at den trapper opp klima- og skoginitiativet, og øker innsatsen for livet i havet, våtmarker og bekjempelse av miljøkriminalitet, sier utviklingspolitisk rådgiver i WWF, Eirik Lindebjerg, og fortsetter:
 
– Det er viktigere enn noen gang at Norge viser globalt lederskap i utviklingspolitikken. Tilgang på naturressurser er grunnlaget for all utvikling. Dette grunnlaget er nå i fare. Nesten 60 prosent av livet på jorden har forsvunnet de siste 40 årene, ifølge WWFs Living Planet Report. Tap av landområder, forurensing og overutnyttelse av naturressurser forsterker fattigdom, samtidig som klimaendringene rammer de fattigste aller hardest.
 
Krever nytt program forsmåskala fornybar energi
Norge kan spille en avgjørende rolle for å sikre bærekraften i den globale utviklingen.
 
– Norge har kompetanse og mulighet til å ta globalt lederskap for livet i havet og bærekraftmål 14. Norges internasjonale klima- og skoginitiativ er i en særstilling når det kommer til å bidra til å nå bærekraftmål 13 og 15. Norge har også kompetanse til å bidra til et løft for fornybar energi til de fattigste og oppnåelse av bærekraftmål 7. WWF savner mer konkrete tiltak i meldingen på disse områdene hvor Norge virkelig kan bidre til å løse problemer i global skala, sier Lindebjerg.
 
Regjeringen skriver i stortingsmeldingen at satsingen på fornybar energi skal trappes opp igjen til samme nivå som tidligere. Riksrevisjonen har tidligere kritisert norsk energibistand for ikke å nå de fattigste. Som en følge av det ble energibistanden kraftig redusert. WWF foreslår derfor at det nå opprettes et nytt program som målrettes mot småskala fornybar energi. Fornybare energiløsninger som bygges utenfor sentralnettet når ut til de fattige og bidrar samtidig til både redusert innendørs luftforurensing og reduserte klimagassutslipp.
 
– Gjennom å bygge opp markeder og finansieringsordninger for småskala energi, kan Norge endre hele energimarkedet og bidra direkte til fattigdomsreduksjon, sier Lindebjerg.
 
Hele 1,3 milliarder mennesker mangler fremdeles tilgang til strøm, og nesten 3 milliarder mennesker lager fortsatt mat over røykfulle ovner eller bål, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Fire millioner mennesker dør hvert år av å puste inn skadelig røyk fra matlaging ved bruk av fast brensel over åpent bål eller dårlige kokeovner. Bruken av trekull øker også presset på skog som allerede er truet av avskoging, og artene som lever der.
 
– IEA legger til grunn at de fleste som i dag mangler strøm vil få tilgang til det fremover via desentraliserte løsninger som minigrid eller hjemmebaserte systemer av typen solcellepaneler på taket. Slike løsninger innen fornybar energi kan bidra til fattigdomsbekjempelse og reduserte klimagassutslipp, samtidig som de har positive effekter på helse og naturmangfold, forklarer Lindebjerg.
 
Slik arbeider WWF med fornybar energi i distriktet Kasese, Uganda.
 
Klima- og skoginitiativet bør trappes opp
Den norske klima- og skogsatsingen er en viktig del av norsk miljøbistand, og har vært en stor suksess både som klimatiltak og utviklingsprogram. Dette nevnes også i meldingen, hvor regjeringen skriver at klima- og skogsatsingen fortsatt skal være en viktig del av norsk bistand.
 
De senere årene har imidlertid ikke bevilgningene til klima- og skogsatsingen vært på nivå med målet fra klimaforliket om 3 milliarder, og programmet har nå ikke midler til å inngå avtaler med nye skogland, som for eksempel Myanmar.
 
– WWF har lenge etterspurt en opptrapping av dette initiativet. Klima- og skogsatsingen er et svært vellykket initiativ av global betydning som bør trappes opp til minst 5 milliarder kroner, sier Lindebjerg.
 
Behov for en redningsaksjon for havet og verdens våtmarker
Regjeringen skriver også i meldingen at den i økende grad vil se på innovative finansieringsordninger og resultatbasert bistand. Det finnes store muligheter for slike ordninger innen miljøfeltet. WWF foreslår at regjeringen oppretter et globalt resultatbasert havinitiativ, og at Norge skal arbeide for en resultatbasert mekanisme for våtmarksbevaring.
 
– Regjeringen må la seg inspirere av klima- og skogsatsingen og bruke denne erfaringen til arbeid med andre økosystem. Et koordinert, internasjonalt initiativ for verdenshavene kan settes opp med tre pilarer: Bærekraftig forvaltning, marint vern og redusert forurensning. Det er sårt tiltrengt, sier Lindebjerg og forklarer:
 
­– Bestandene av marine arter er redusert med nesten 40 prosent siden 1970. I dag får om lag tre milliarder mennesker mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning er avhengige av havet for sitt levebrød. Med en stadig voksende befolkning og et klima i endring, vil presset på havet bare øke i årene fremover.
 
fiske, bazaruto
Den lokale Tsongabefolkningen på Bazaruto-øyene er avhengige av det rike livet i havet. WWF foreslår at regjeringen oppretter et koordinert, internasjonalt initiativ for verdenshavene, som kan settes opp med tre pilarer: Bærekraftig forvaltning, marint vern og redusert forurensning.
© WWF - Anne MARTINUSSEN Enlarge
Skal vi bekjempe fattigdom og klimaendringer, må verdens fattige få fornybar strøm. Her fra en mini-solcellepark i distriktet Kasese i Uganda.
© WWF-Norge/Will Boase Enlarge
WWF har lenge etterspurt en opptrapping av den norske klima- og skogsatsingen, som er et svært vellykket initiativ av global betydning. Regjeringen bør trappe det opp til minst 5 milliarder kroner. Her fra regnskogen i Amazonas, Brasil.
© Paul Forster / WWF Enlarge