- Norske innovasjoner kan hjelpe oss å nå klimamålene! | WWF Norway

- Norske innovasjoner kan hjelpe oss å nå klimamålene!Posted on 13 May 2016
Desert Control lager noe så utrolig som dyrkbar jord i ørkenen ved å tilføre leire til sanden. Denne løsningen kan redusere både klimagassutslippene og vanningsbehovet ved dyrking betraktelig, i tillegg til at land med ørken vil kunne ta nye arealer i bruk til dyrking.
© Desert Control
Ørkensand som blir til dyrkbar jord og software som sparer strøm for deg – norske innovasjoner kan hjelpe oss å nå målet om en fornybar framtid.
 
En teknikk som gjør om sand i ørkenen til fuktig, dyrkbar jord og software med kunstig intelligens som vet, nesten bedre enn du selv, når varme, lys og annen elektrisitet skal av og på i boligen. Dette er noen av de klimainnovasjoner som får WWFs utmerkelse Climate Solver 2016. Løsningene har store muligheter til å vokse internasjonalt og vil kunne minske vann- og energibehovet enormt for millioner av mennesker.

- Løsningene til disse selskapene er eksempler på «det grønne skiftet» i praksis. Det er dette vi må satse stort på, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.

Trenger støtte fra myndighetene
Totalt får tolv nordiske selskaper utmerkelsen, tre av dem er norske. Etter WWFs beregninger har disse et potensial for å kutte utslipp av klimagasser tilsvarende hele Nordens utslipp: 247 millioner tonn CO2. De tre norske selskapene er Desert Control, Viva Labs og Meshcraft. Kåringen er utført av WWF Climate Solver, som er WWFs globale innovasjonskåring. Les mer om Climate Solver  her.
 - Norden har talent, kapital og politisk mulighet til å bli en «Silicon Valley» for miljøvennlig teknologi. Med sin utpregede teknologiske spisskompetanse kan Norden bli det nye globale arnestedet for innovasjon, men da må myndighetene støtte mer opp om gründerne, sier Jensen.
 
Selskapene WWF nå løfter fram, vil bli hedret for sine produkter på den populære konferansen Nordic Cleantech Open i Malmø onsdag 18.mai. Kåringen til WWF Climate Solver Nordic er en slags «innovatørenes Grand Prix», og den gir svært verdifull synlighet og anerkjennelse til oppfinnere og gründere.
Les mer om Desert Control produkt her.
Les mer om Meshcraft her.
les mer om Viva Labs her.
 
Gjør sand om til dyrkbare jord
Ett av selskapene WWF vil trekke fram, er Desert Control. De lager noe så utrolig som dyrkbar jord i ørkenen ved å tilføre leire til sanden. Denne løsningen kan redusere både klimagassutslippene og vanningsbehovet ved dyrking betraktelig, i tillegg til at land med ørken vil kunne ta nye arealer i bruk til dyrking.
Teknikken er egentlig ikke ny. Desert Control sier at de bare gjør det elva Nilen selv gjorde før, før den ble regulert. Naturlig leire blir kjørt gjennom en patentert blandeprosess som deler den opp i ørsmå partikler. Sammen med vann og gjødsel blir sanden raskt omformet til dyrkbar jord. Med denne jorden oppnås en vannbesparelse på 66 prosent. Desert Control har foreløpig ikke mottatt noe offentlig støtte og opplever nå at de sliter i motbakke, til tross for stor interesse i mange land.
 
Det grønne skiftet i praksis
Viva Labs er et annet selskap WWF løfter fram. De har laget en software-løsning som gjør det mulig å spare maksimalt med strøm i boliger. Via sensorer i hjemmet, sporingsdata og annen innhentet informasjon, vil du til enhver tid kun forbruke det du trenger av strøm. Det siste av selskapene, Meshcraft, tilbyr en applikasjon som hjelper el-bilister til sikker og smart kjøring og lading.

Investerer store summer og kutter store utslipp
Å løse verdens klimaproblemer kan også bli en særdeles lukrativ affære. Allerede i 2015 utgjorde samlede investeringer i ren fornybar energi, utenom vannkraft, en fjerdedel av de nordiske landenes BNP.
Et annet gode som kommer av å satse på disse tolv selskapene, er at de vil kunne hjelpe mange mennesker ut av energifattigdom. Etter våre beregninger kan det være snakk om så mange som 48 millioner mennesker.  -
 - Potensialet er rett og slett enormt hvis slike selskaper får mer hjelp til å ekspandere, avslutter Jensen.
  
 
 
Desert Control lager noe så utrolig som dyrkbar jord i ørkenen ved å tilføre leire til sanden. Denne løsningen kan redusere både klimagassutslippene og vanningsbehovet ved dyrking betraktelig, i tillegg til at land med ørken vil kunne ta nye arealer i bruk til dyrking.
© Desert Control Enlarge
Kåringen til WWF Climate Solver Nordic er en slags «innovatørenes Grand Prix» og den gir svært verdifull synlighet og anerkjennelse til oppfinnere og gründere.
© WWF Climate Solver Enlarge