Tid for grønt skifte i Oljefondet | WWF Norway

Tid for grønt skifte i OljefondetPosted on 05 April 2016
Oljefondet må få investere direkte i infrastruktur for fornybar energi, som solparker. India er et av landene som bygger ut mye solenergi fort. Her vaskes solcellene i Asias største solenergianlegg (per 2013), Gujarat Solar Park.
© Global Warming Images / WWF
Oljefondet må få mandat til å investere direkte i fornybar energi. Regjeringen har latt en kjempesjanse gå forbi, nå må Stortinget rydde opp, krever miljøorganisasjonen WWF.
 
–Det er veldig skuffende at regjeringen ikke vil la Oljefondet få investere i infrastruktur for fornybar energi, som vindparker og solkraftanlegg. Den fornybare revolusjonen som nå pågår over hele verden byr på enorme muligheter både for miljø og økonomi. De mulighetene velger Finansdepartementet å overse totalt i sin stortingsmelding om Oljefondet, sier WWFs klimasjef Jon Bjartnes.
 
Ikke nok med kull
I fjor skapte Stortinget klimahistorie da Oljefondet fikk beskjed om å trekke sine investeringer ut av kull. I sin stortingsmelding om Oljefondet, som ble lagt fram i dag, kunne regjeringen tatt et enda viktigere grep og latt fondet få investere i infrastruktur for fornybar energi, slik en rekke eksperter har anbefalt.  Det ble altså ikke gjort.
– Uttrekket fra kull er ikke nok. Det må også investeres i nye løsninger. I år er tiden inne til å få på plass et eget mandat for infrastruktur for fornybar energi. Den oppgaven er det Stortinget som må ta, sier Bjartnes.
Etter at Stortinget enstemmig i fjor gikk inn for å redusere Oljefondets investeringer i kull, har flere store investorer fulgt opp med å trekke sine kullinvesteringer.
 
Partiene, Norges Bank og ekspertene på samme side
Svært mange har gått inn for at Oljefondet skal få investere i infrastruktur, blant dem Norges Bank selv, et internasjonalt ekspertutvalg, og – med litt varierende formuleringer – alle partiene på Stortinget.
–Det er synd at Finansdepartementet velger å se bort fra rådene til sitt eget ekspertutvalg, fra Norges Bank, politiske partier og en lang rekke organisasjoner. For eksempel har Høyre et krystallklart landsmøtevedtak som Finansdepartementet nå velger å ikke forholde seg til, sier Bjartnes og fortsetter:
–Men nå ser vi med spenning fram mot stortingsbehandlingen i vår. Det er sjelden Finansdepartementet som sikrer at Oljefondet utvikler seg. Det pleier å være Stortinget som flytter grensesteinene. I fjor var departementet mot uttrekket fra kull, men et enstemmig Storting ville det annerledes.
 
Må skaffe seg uhyre verdifull kompetanse
WWF mener Stortinget må åpne for at 5 prosent av Oljefondet kan investeres i infrastruktur for fornybar energi. Dette kan være sol- og vindkraftanlegg, kraftledninger, nye «smarte» nettløsninger, og energilagring og vil kreve en endring i fondets mandat. I dag kjøper Oljefondet hovedsakelig aksjer på børsen, men investeringer i infrastruktur er som hovedregel ikke børsnoterte. Investorer må i stedet ta eierandeler i prosjekter sammen med andre private eller offentlige investorer. For at dette skal skje, må Oljefondet skaffe seg en investeringskompetanse som mangler i dag. Oljefondet driver en lignende kompetanseoppbygging på et annet felt, nemlig eiendom, hvor fondet i 2010 fikk et lignende mandat som det nå bør få for fornybar energi.
 
Oljefondet må få investere direkte i infrastruktur for fornybar energi, som solparker. India er et av landene som bygger ut mye solenergi fort. Her vaskes solcellene i Asias største solenergianlegg (per 2013), Gujarat Solar Park.
© Global Warming Images / WWF Enlarge
WWFs klima- og energisjef Jon Bjartnes mener regjeringen lukker øynene for en kjempesjanse når den ikke lar Oljefondet investere i fornybar energi.
© WWF-Norway/Ivan Tostrup Enlarge