Omfattende jakt på truet gaupe | WWF Norway

Omfattende jakt på truet gaupePosted on 22 January 2016
Gaupe 
Lynx lynx
Rovdyr
- Det er trist at myndighetene tillater en så omfattende jakt på gaupe. Gaupe er en sterkt truet art som blir forvaltet på grensen til utryddelse, sier rådgiver i WWF-Norge Sverre Lundemo.
© Shutterstock / Kjetil Kolbjornsrud
I november ble gaupa listet som sterkt truet på norsk rødliste for arter. Til tross for dette, legges det opp til at 82 gauper kan skytes i vinterens gaupejakt.

- I Sverige ble lisensjakten stanset da gaupa havnet under bestandsmålet. I Norge fortsetter vi med høye jaktkvoter. Det er både pinlig og unødvendig, sier WWF-Norges rådgiver Sverre Lundemo.
 
Forvaltes på grensen til utryddelse
Det norske bestandsmålet er på 65 familiegrupper. Gaupetellingen vinteren 2015 viste at det var om lag 60,5 familiegrupper i Norge. Dette er tredje året på rad at bestanden av gaupe ligger under bestandsmålet som Stortinget har satt. Likevel starter en omfattende gaupejakt 1. februar. Til sammen kan jegerne skyte 82 gauper av en bestand på ca. 350 dyr.

- Det er trist at myndighetene tillater en så omfattende jakt på gaupe. Gaupe er en sterkt truet art som blir forvaltet på grensen til utryddelse, sier Lundemo.
 
Ikke sett spor av gaupe – får likevel skyte 12
I Oppland kan 12 gauper skytes i jakta. For få dager siden ble det meldt at man knapt hadde funnet spor etter gaupe i fylket i år. I hele Gudbrandsdalen er det ikke funnet spor etter gaupefamilier i vinter, opplyser Statens naturoppsyn.

- Dette illustrerer hvor få gauper som får leve i norsk natur. Selv om det er funnet få spor av gaupe, skal jegerne få skyte 12 dyr i Oppland. Det henger ikke på greip, sier Lundemo.
 
Sverige stanset jakten
For to år siden stanset svenske myndigheter gaupejakta, da bestanden viste seg å ligge under bestandsmålet. Det svenske bestandsmålet for gaupe er på minst 870 dyr, fordelt på tre ulike forvaltningsregioner. I fjor viste nye tellinger at bestanden var betydelig høyere enn det regionale målet i nord, mens man fremdeles lå under de regionale målene i den midtre og sørlige regionen. Det ble derfor åpnet for jakt i regionen der man lå over målet, men ikke i de andre regionene.

- Det er åpenbart at svenske myndigheter tar et mye større ansvar for gaupebestanden enn det som gjøres i Norge, sier Lundemo.
 
Fri jakt på Vestlandet
På Vestlandet er det også i år åpnet for fri jakt på gaupe i Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Dette skjer fordi Stortinget har bestemt at gaupa ikke skal få leve på Vestlandet.
 
- Gaupa hører naturlig hjemme på Vestlandet også. Det er ikke en ansvarlig miljønasjon verdig å drive utryddelsesjakt på gaupe, sier Lundemo.
 
Kun i ett fylke er gaupa fredet i år, og det er i Hedmark. Her ligger bestandstallene så mye under målet, at det ikke ble åpnet for jakt.
Gaupe 
Lynx lynx
Rovdyr
- Det er trist at myndighetene tillater en så omfattende jakt på gaupe. Gaupe er en sterkt truet art som blir forvaltet på grensen til utryddelse, sier rådgiver i WWF-Norge Sverre Lundemo.
© Shutterstock / Kjetil Kolbjornsrud Enlarge
Den 1. februar starter en omfattende gaupejakt. Til sammen kan jegerne skyte 82 gauper av en bestand på ca. 350 dyr.
© WWF-Norge Enlarge