Regjeringen trosser miljøråd, fortsetter med kull | WWF Norway

Regjeringen trosser miljøråd, fortsetter med kullPosted on 10 April 2015
Frimmersdorf power plant , coal-fired (lignite), run by RWE.  Near Grevenbroich in North-Rhine Westphalia, Germany . According to a WWF study, this power plant is the second worst climate polluter in Europe.
Kullkraftverk står til sammen for omtrent 10 prosent av Europas CO2-utslipp
© WWF / Andrew KERR
­Det norske oljefondet (SPU) skal ikke trekkes ut av kull, mener regjeringen. Men stortingsflertallet mener noe annet. ­­– Nå må Arbeiderpartiet, Venstre og KrF sikre flertall for å trekke norske pensjonspenger ut av den mest miljøskadelige energikilden, krever WWF.

-Det er overraskende at regjeringen stadig legger fram miljøpolitikk det ikke er flertall for i Stortinget, sier Ingrid Lomelde som leder WWF-Norges klima- og energiarbeid.
- Mens verden er truet av klimaendringer, velger regjeringen å kaste bort denne kjempemuligheten til å sette Norge og verden på en fornybarkurs. De kaster rett og slett bort tiden, sier Lomelde.

Opp til Stortinget
På tross av at det i fjor ble flertall på Stortinget for å trekke SPU ut av kullselskaper, varslet finansminister Siv Jensen i dag at hun ikke vil trekke fondet ut av kull.
-Nå er det opp til Stortinget. Arbeiderpartiet, Venstre og KrF må sikre flertallet for uttrekk av kull når regjeringen ikke gir dem noe i dag, understreker Lomelde.
Stortinget har vist at det er mulig å oppnå flertall i viktige miljøsaker. Senest for to uker siden vedtok Stortinget at Norge skal få en klimalov. Frp var eneste parti som stemte imot.

Skap løsninger, ikke problemer
Norges langsiktige investeringer må skape løsninger, ikke problemer. Det er bakgrunnen for at WWF har bedt om at SPU trekkes ut av miljøskadelige aktiviteter som kull og at det investerer i bærekraftige løsninger. I forkant av dagens pressekonferanse om SPU, var det knyttet spesiell spenning til om regjeringen ville foreslå tydelige uttrekkskriterier for kull og andre fossile brensler, og om fondet vil få mulighet til å investere direkte i fornybare energiprosjekter. Lomelde mener Siv Jensen skuffet stort.
- Regjeringen innfrir ikke. Den trekker ikke SPU ut av kull slik flertallet på Stortinget ønsker, og den legger opp til et mandat til investeringer i infrastruktur som faktisk kan medføre at det blir flere investeringer i fossil energi enn i fornybar energi. Nå må Stortinget sørge for at norske investeringer trekkes ut av kull. Stortinget må også sørge for at SPU får mandat til at minst 5 prosent av porteføljen investeres i fornybar infrastruktur, sier Lomelde.

Ut av kraftselskaper med kull
WWF har en klar forventning til Stortinget:
- SPU må trekkes ut av kraftselskaper som baserer mer enn 30 prosent av samlet kraftproduksjon fra kull. Et slikt banebrytende vedtak fra Norge vil gi positive ringvirkninger i de globale energi- og finansmarkedene og forsterke en trend som vi ser i stadig flere land. Her kan Norge virkelig ta lederskap internasjonalt, fordi vi forvalter verdens største fond, sier Lomelde.

WWF, Greenpeace og Framtiden i våre hender har utarbeidet denne listen med kriterier for SPUs energiinvesteringer:
  • Kraftproduksjon Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av kraftselskaper som baserer mer enn 30 % av samlet kraftproduksjon fra kull.
  • Gruveselskaper Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av gruveselskaper som får minst 30 % av inntektene fra kull, eller har en kullproduksjon med klimagassutslipp som tilsvarer norske utslipp i løpet av ett år (53,9 mill tonn CO2 i 2013), eller planlegger å ekspandere kullproduksjonen.
  • Alvorlig miljøskade Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av selskaper med spesielt miljøskadelige aktiviteter, som kull-til-olje, kull-til-gass, fjelltoppfjerning (mountaintop removal), gass eller olje fra skifer, tjæresandutvinning, eller svært sårbare områder som Arktis.
  • Alvorlig klimaskade Statens pensjonsfond utland må trekke seg ut av olje- og gasselskaper med 25 % høyere karbonutslipp per produsert enhet (barrel of oil equivalent) enn bransjegjennomsnittet.
  • Fornybar infrastruktur Mandat for Strategirådets utredning om infrastruktur må inkludere en vurdering av hvordan Statens pensjonsfond utland skal investere fem prosent av sin totale markedsverdi i infrastruktur for fornybar energi.
 
 
 
 
 
Frimmersdorf power plant , coal-fired (lignite), run by RWE.  Near Grevenbroich in North-Rhine Westphalia, Germany . According to a WWF study, this power plant is the second worst climate polluter in Europe.
Kullkraftverk står til sammen for omtrent 10 prosent av Europas CO2-utslipp
© WWF / Andrew KERR Enlarge
Ingrid Lomelde leder WWFs energi- og klimaarbeid. Hun sitter også i Arbeiderpartiets klimapanel.
© Anja Elmine Basma Enlarge