Tronskiftet: Nina Jensen ny generalsekretær i WWF | WWF Norway

Tronskiftet: Nina Jensen ny generalsekretær i WWFPosted on 05 March 2012   |  
Siden første mars har Nina Jensen sittet bak skrivebordet på sjefskontoret i WWF-Norge, som en av få kvinnelige toppfigurer i norsk miljøbevegelse. Forgjenger Rasmus Hansson har smurt skiene og stukket til skogs.
© Ivan Tostrup/WWF
Ut av WWFs kontorer går en godt voksen mann som skal ta skiene fatt nordover i landet.
Ved det gamle skrivebordet hans sitter en ung kvinne med nye tanker om miljøvern.
Møt WWFs ferske generalsekretær Nina Jensen i samtale med sin forgjenger Rasmus Hansson.


Siden første mars har Nina Jensen sittet bak skrivebordet på sjefskontoret i WWF-Norge, som en av få kvinnelige toppfigurer i norsk miljøbevegelse. Forgjenger Rasmus Hansson har smurt skiene og stukket til skogs – men før han dro, samlet vi de to til samtale om WWF, miljøutfordringer, konfliktskye politikere og folk med engasjement for natur og klima.

Om arvtakeren
–Hva tenkte du da du hørte at det var Nina Jensen som skulle ta over etter deg?
Rasmus Hansson nøler ikke:
–Da tenkte jeg at det skulle bare mangle, for hun var den beste kandidaten. Først og fremst ble jeg veldig glad. Nå vet jeg at videreføringen av WWF blir akkurat slik jeg håpet på. Hun overtar en organisasjon som er i solid form og som sammen med Nina vil holde en god kurs videre. Det finnes ingen bedre måte å slutte på, sier han.

Og det ikke akkurat små forhåpninger han har til den nye generalsekretæren.
–Jeg ser for meg at hun skal løfte WWF-Norge ut av de tradisjonelle rammene for norske miljøvernorganisasjoner og opp i førstedivisjonen for opinionsdannelse, mobilisering og påvirkning. Her er hun mye flinkere enn meg. Jeg er en tradisjonell miljøorganisasjonsleder som kan mye og vinner debatter på Dagsnytt 18, men jeg klarer ikke å engasjere bredt nok. Nina er yngre, mer moderne, og kan få tak i de menneskene som skal arve klimakrisen.

–Når ante du at hun kunne nå langt?
Hansson ler.
–I 2003, da hun begynte som frivillig her i WWF. Det vil si, jeg har alltid syntes at Nina har mye talent, selv om jeg ikke tenkte på henne som leder såpass tidlig.
–Ikke jeg heller! skyter Jensen inn.
–Men jeg hadde en plan da vi ansatte henne som fagsjef for tre år siden. Jeg ville gjøre noe som er viktig i alle organisasjoner: Dyrke fram nye talenter innenfra. Men det er styret, ikke meg, som ansetter. Jeg skulle bringe dem en intern kandidat som kunne gi eksterne søkere mest mulig konkurranse. Om en annen kandidat slo Nina – flott: Da ville jeg være trygg på det var en eksepsjonelt dyktig person.

Hovedutfordringer

Annonseringen av Nina Jensen som ny generalsekretær kom en vinterdag før jul. I WWFs lokaler ble den mottatt med umiddelbar, spontan applaus. Selv følte hun skrekkblandet fryd.

–Det er en stor ære å ta over en organisasjon som er blitt bygget opp på en så imponerende måte. Rasmus har gjort en fremragende jobb. Vi har noen av de flinkeste folkene i Norge og ryddig organisasjon og økonomi. Det kjennes godt å ta over når ting er så tilrettelagt – også med tanke på de skrittene vi skal ta videre. Vi har hatt kjemperesultater i WWF, men vi står samtidig overfor stadig flere utfordringer: Tap av biomangfold, sterk befolkningsvekst, skjev fordeling og overforbruk av naturressurser, og ikke minst klimaendringer. Vi må bli ennå mer slagkraftige, sier hun og sender noen fine ord tilbake til Hansson:

–Alt jeg kan, har jeg lært av Rasmus. Han er en utrolig god mentor. Det er få mennesker i Norge som er mer effektive i å drive påvirkningsarbeid og jobbe for miljøet. Han kan omstille kompliserte temaer til enkle budskap med snert og humor, og har en enorm politisk teft.

–Hva blir hovedutfordringene for deg og WWF i årene som kommer?
–Å mobilisere folk. Der har vi, og de andre miljøvernorganisasjonene, mislyktes i stor grad. Vi må satse på effektiv kommunikasjon overfor politikere, næringsliv og det brede lag av folket – få dem til å forstå verdien av natur og engasjementet for å ta vare på den, sier Jensen og fortsetter:
–Miljøbevegelsen er i for stor grad blitt dommedagsprofeter når vi burde være formidlere av gode løsninger og muligheter. Vi må skape inspirasjon og entusiasme, ikke svartmale hele tiden.

Konfliktskye politikere
Miljøvern var et tema i tiden fra slutten av åttitallet til godt utpå nittitallet. Men så skjedde det noe. Engasjementet sank.

–Jeg tror det snudde mot slutten av nittitallet, om ikke før. Miljøbevegelsen ble rammet av det samme som kvinnesaken på syttitallet: Standpunktene fikk så bredt gjennomslag at de ble tatt for gitt. Miljøvernets seier er blitt dets fiende, sier Hansson og fortsetter:
–I tillegg begynner det å gå opp for folk hvor mye bærekraftsamfunnet vil kreve av oss. Stoltenberg og resten av gjengen er høyst aktverdige politikere, men konfliktskye. De venter på en ekstern klimahendelse som er så alvorlig at de får ryggdekning til å ta kontroversielle, men nødvendige grep.

Jensen skyter inn med litt mer fremtidsoptimisme:
–Vi har dessverre ikke de modige og visjonære politikerne som vi trenger. Men det finnes muligheter på andre arenaer. Næringslivet sitter på mange av løsningene. Vi må jobbe ennå tettere opp mot dem, samtidig som vi satser på å skape et nytt, folkelig engasjement. Jeg tror absolutt ikke at det er umulig. Ta for eksempel WWFs klimakampanje Earth Hour, som får rundt to million nordmenn til å slukke lyset i én time. Engasjementet er der – vi må bare trykke på de rette knappene.

Mange WWF-seire
WWF har jobbet i femti år for å bevare naturen og sikre en bærekraftig bruk av jordas ressurser. Det har vært mange oppturer/lyspunkter.

–Noen av våre seire inkluderer vern av verdens største korallrev på Røst, over en milliard hektar internasjonal natur fredet, og mange arter som er blitt reddet fra utryddelsens rand – som panda, neshorn og gorilla, sier Jensen.

Hansson supplerer:
–Det finnes også en rekke andre seire som folk ikke helt forstår dimensjonene av. For eksempel er norske fiskerier ledende på miljøsertifisering – i stor grad som følge av WWFs arbeid. Det er en kjempegevinst! Vi snakker om mengder av «miljø» som måles i hundretusener av tonn. Gigantisk!

–Hva er du minst fornøyd med når du ser tilbake på din tid i WWF?
–Akkurat nå er jeg fryktelig misfornøyd med hvor kort norske klima- og energipolitikere er kommet. Energipolitikken er nærmest satt i revers, utløst av en hemningsløs olje- og energiminister. Samtidig er jeg sikker på at det konstante presset miljøbevegelsen utøver jevnt og trutt får følger. Alle vet at det vi sier i bunn og grunn er sant. Vi dytter utviklingen i riktig retning, tross alt, sier han.


Les hele artikkelen i neste nummer av WWFs medlemsblad Verdens Natur. Her røpes blant annet hvem som er best i boksing av Rasmus Hansson og Nina Jensen.Siden første mars har Nina Jensen sittet bak skrivebordet på sjefskontoret i WWF-Norge, som en av få kvinnelige toppfigurer i norsk miljøbevegelse. Forgjenger Rasmus Hansson har smurt skiene og stukket til skogs.
© Ivan Tostrup/WWF Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus