ASC - Miljøsertifisering av havbruk | WWF Norway

ASC - Miljøsertifisering av havbruk rel=
ASC
© ASC

ASC – en global standard for miljøsertifisert havbruk

ASC er et uavhengig sertifiseringsorgan for ansvarlig havbruk. Produkter med ASC-merket har møtt kravene i ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.
WWF var med på å ta initiativet til miljøsertifiseringen for en rekke havbruksarter og ASC ble stiftet i 2009. ASC er forkortelsen for Aquaculture Stewardship Council, og er en uavhengig organisasjon uten fortjeneste. 
Miljøstandardene som brukes i ASC er utviklet av Aquaculture Dialogues, som ble koordinert av WWF. ASC er et uavhengig sertifiseringorgan som sertifiserer havbruksanlegg etter en åpen prosess og det er et godkjent sertifiseringsbyrå som utførerer sertfiseringen. Alle sertfiseringsdokumenterer blir lagt ut på ASC sin nettside (www.asc-aqua.org) og både organisasjoner og enkeltpersoner kan gi innspill til sertifiseringsprosessen av et anlegg.

Tilapia sertifisert i 2012
Tiliapia var det første havbruksproduktet som ble sertifisert etter  ASC-standarden i 2012. Siden da har også laks, pangasius, ferskvannsørret, tropiske reker og muslinger (inkludert blåskjell, kamskjell og østers) blitt ASC-sertifisert. Hele 46 nasjoner har havbruksanlegg som er sertifisert etter ASC-standarden. Sertifiserings-standarder for seriola og abborfisken cobia og forventes å være klar i 2016 og det er satt i gang en prosess for å lage standard for tang sammen med MSC (Marine Stewardship Council). ASC-standardene er ikke vedtatt en gang for alle, men er en dynamisk standard som skal oppdateres hvert tredje år. 

Miljøstandard og sertifisering av laks
I Norge er det foreløpig kun oppdrettslaks som sertifiseres etter ASC. «Laksestandarden» ble ferdigstilt i 2012 og ble utviklet gjennom Salmon Aquaculture Dialogue, en inkluderende prosess med over 500 bidragsytere. 

Ved utgangen av 2015 er det over 200 ASC-sertifiserte oppdrettsanlegg på verdensbasis. Laks er den største produktgruppen og hadde 84 anlegg ASC-sertifiserte verden over hvor de fleste ligger i Norge. Selskaper som har anlegg som er ASC-sertfisert er blant annet Cermac Norge, Lerøy Aurora, Marine Harvest Norge og Norway Royal Salmon, SalMar og Wenberg Fiskeoppdrett. Pangasius og tropiske reker er andre artsgrupper som er utbredt med ASC.  

Det er foreløpig ikke mulig å få tak i ASC-merket oppdrettslaks i Norge, men det er sannsynligvis bare et tidsspørsmål før forbrukere kan finne ASC-oppdrettslaks i butikken.

ASC stadig mer kjent blant forbrukere
ASC-merket kompletterer MSC-merket (Marine Stewardship Council), som brukes på fisk som er viltfanget, i tråd med sertifiseringens krav om bærekraft. Sjømat fra oppdrett utgjør i dag over halvparten av all sjømat som konsumeres på verdensbasis, og med en global vekst i oppdrettsnæringen, blir bærekraft innen oppdrett stadig viktigere for å minimere påvirkningene på miljøet og samfunnet.

Innføringen av ASC for havbruksprodukter er et viktig steg mot å vise forbrukere at alle fiskeprodukter har potensial til å være bærekraftig og komme fra ansvarlige leverandører. På global basis fins mer enn 4000 ASC-sertifiserte sjømatprodukter –  tre år etter at den første ASC-logoen var å finne på markedet. En undersøkelse utført i Sveits, Tyskland og Nederland viser at stadig flere forbrukere gjenkjenner ASC, og at de assosierer miljømerket med noe positivt. 

Standarder som er utviklet eller vil bli utviklet for disse artsgruppene:

Laks (ferdigstilt i 2012)
Tilapia (ferdigstilt i 2011)
Pangasius (ferdigstilt i 2011)
Bløtdyr (muslinger, blåskjell, kamskjell og østers) (ferdigstilt i 2011)
Ørret (ferskvann) (ferdigstilt i 2013)
Øreskjell (Abalone) (ferdigstilt i 2011)
Tropiske reker (ferdigstilt i 2014)
• 
Cobia (under utarbeidelse)
• Seriola (under utarbeidelse)

Her finner du oppdatert liste over alle ASC-sertifiserte havbruksanlegg. For mer informasjon om standardene og kriterier for revisjon, les mer her

 

Historikk

Aquaculture Stewardship Council ble stiftet som en uavhengig, not-for-profit organisasjon for å få på plass et system for havbrukssertifisering globalt. Miljøstandarder ble utviklet gjennom Aquaculture Dialogues, en inkluderende, multi-stakeholder prosess.

Foreløpig er globale standarder utviklet for 15 kommersielt viktige arter. Over 2000 bidragsytere har deltatt i utviklingen av disse standardene. ASC har hovedkontor i Utrecht, Nederland.

Hvordan fungerer ASC?

ASC har som mål å være den ledende internasjonale standardsetter for ansvarlig havbruk. ASCs miljøstandard setter både miljømessige og sosiale krav. Dyrevelferd er også dekket av ASCs standard. Åpenhet (transparency) er en viktig kjerneverdi både organisatorisk og i sertifiseringsprosessen. Sertifisering foretas av en uavhengig tredjepart.

Foreløpig er globale standarder utviklet for 15 kommersielt viktige arter. Over 2000 bidragsytere har deltatt i utviklingen av disse standardene. ASC ledes av Chris Ninnes (tidligere viseadministrerende direktør i MSC) og har hovedkontor i Utrecht, Nederland.