ASC - Miljøsertifisering av havbruk

 / ©: ASC
ASC
© ASC

ASC – en global standard for miljøsertifisert havbruk

ASC er et sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk. Produkter med ASC-merket kommer fra havbruk som har møtt kravene i ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.
ASC er forkortelsen for Aquaculture Stewardship Council, en uavhengig ikke-for-profitt organisasjon. ASC ble grunnlagt i 2009 av WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative) for å administrere globale standarder for ansvarlig havbruk. Standardene er utviklet av Aquaculture Dialogues, som koordineres av WWF.

Tilapia sertifiseres i 2012
Det første produktet som blir tildelt ASC-merket vil trolig være tilapia, og sertifiseringer er allerede planlagt for havbruk i Indonesia og Honduras. I løpet av sommeren 2012 vil man finne kunne finne ASC-merket tilapia på supermarkeder i Canada, Tyskland, Nederland, Frankrike, Sverige, Danmark og England.

Miljøstandard og sertifisering av laks
I Norge er det først og fremst oppdrettslaksen som blir aktuelt å sertifisere etter ASC. Standarden for oppdrettslaks er utviklet gjennom Salmon Aquaculture Dialogue, en inkluderende, multi-stakeholder prosess hvor over 500 bidragsytere deltok i utviklingen av standarden.

Siste utkastet for laksestandarden ble ferdig i februar i år og det holdes nå på med å ferdigstille sertifiseringsguiden. Når sertfiseringsguiden er ferdig, vil den bli overlevert til ASC og ASC kan da starte med sertifiseringsprogram for oppdrettlaks. Det vil altså enda ta litt tid før forbrukerene kan finne ASC-oppdrettslaks i butikken, men lakseoppdrettere kan forbedre seg til sertifiseringen og innkjøpere kan kreve at deres leverandører kun skal levere ASC-sertifisert oppdrettslaks.

ASC-merket kompletterer MSC-merket (Marine Stewardship Council), som brukes på sertifisert og bærekraftig vill fanget fisk. Med innføringen av ASCs sertifiseringsprogram for havbruksprodukter er dette et viktig skritt for å kunne vise forbrukerne at all fisk kan komme fra ansvarlige leverandører. I dag er halvparten av all sjømat som konsumeres oppdrettsfisk og det selges mer sjømat fra havbruk enn viltfanget fisk.

Standarder er eller vil bli utviklet for disse artsgruppene:

Laks (under utarbeidelse - siste utkast ferdig)
Tilapia (ferdigstilt i 2011)
Pangasius (ferdigstilt i 2011)
Bløtdyr (muslinger, blåskjell, kamskjell og østers) (ferdigstilt i 2011)
Ørret (ferskvann) (under utarbeidelse)
Øreskjell (Abalone) (ferdigstilt i 2011)
Cobia (under utarbeidelse)
Seriola (under utarbeidelse)
Tropiske reker (under utarbeidelse - siste utkast ferdig)
 

Historikk

Aquaculture Stewardship Council ble stiftet som en uavhengig, not-for-profit organisasjon for å få på plass et system for havbrukssertifisering globalt. WWF og det nederlandske «Sustainable Trade Initiative» etablerte i fellesskap sertifiseringen i 2010. Miljøstandarder ble utviklet gjennom Aquaculture Dialogues, en inkluderende, multi-stakeholder prosess.

Foreløpig er globale standarder utviklet for 15 kommersielt viktige arter. Over 2000 bidragsytere har deltatt i utviklingen av disse standardene. ASC ledes av Chris Ninnes (tidligere viseadministrerende direktør i MSC) og har hovedkontor i Utrecht, Nederland.

Hvordan fungerer ASC?

ASC har som mål å være den ledende internasjonale standardsetter for ansvarlig havbruk. ASCs miljøstandard setter både miljømessige og sosiale krav. Dyrevelferd er også dekket av ASCs standard. Åpenhet (transparency) er en viktig kjerneverdi både organisatorisk og i sertifiseringsprosessen. Sertifisering foretas av en uavhengig tredjepart.

Foreløpig er globale standarder utviklet for 15 kommersielt viktige arter. Over 2000 bidragsytere har deltatt i utviklingen av disse standardene. ASC ledes av Chris Ninnes (tidligere viseadministrerende direktør i MSC) og har hovedkontor i Utrecht, Nederland.