Mer om verdtåbevare.no | WWF Norway

Hvilke naturopplevelser synes DU er #verdtåbevare?

Lek og moro, spenning og utfordringer, skjønnhet og sjelefred: Naturen byr på et mangfold av opplevelser. Ikke rart at Norge er fullt av naturelskere. Ni av ti nordmenn har interesse for natur og friluftsliv.

Vi har hver våre favoritter. Små pustehull i hverdagen, eller drømmen om en skikkelig tur – i skogen, til fjells eller langs kysten. Naturen er døgnåpen.

Men det er ikke sikkert den neste opplevelsen din blir like fin som den forrige. Vi forandrer naturen som aldri før. Søppel og forurensning, utbygginger og klimaendringer, arter som blir mer eller mindre borte, mens andre overtar – alt dette påvirker naturen og mulighetene våre til å oppleve den. Samtidig er både kunnskap og vaner også i endring. Gamle tradisjoner blir brutt, og nye vokser fram.

Det finnes vitenskapelige rødlister for truede arter og naturtyper. Men hva skjer egentlig med opplevelsene våre?

Det vil WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv forsøke å finne ut. Derfor har vi invitert folk over hele landet til sende oss en kort beskrivelse av en naturopplevelse de er redde for å miste. Vi har fått inn en stor og mangfoldig bunke med forslag. De skal nå bli vurdert av en uavhengig jury, med folk som kan mye om både natur og friluftsliv. Til slutt skal vi legge fram en liste over naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå står i fare for å forsvinne.

Rødlista for naturopplevelser blir ikke like vitenskapelig som rødlistene for arter og naturtyper. Til gjengjeld har vi tenkt å ta folks naturkjærlighet og naturfølelse på alvor.

Fordi de fineste opplevelsene også er verdt å bevare.