Naturtap og finansiell risiko

Naturen bidrar hvert år med tusenvis av milliarder til den globale økonomien. Likevel er ikke naturrisiko en del av finansbransjens risikoanalyser.

Tre firedeler av jordens isfrie landoverfalte er betydelig forringet av menneskelig aktivitet. Tapet av biomangfold, leveområder og arter øker i tempo.

Bit for bit bygges vårt livsgrunnlag ned, og stadig flere økosystemer står i fare for å kollapse.

De største driverne er at vi tar i bruk arealer til noe annet enn natur, overhøsting, fremmede arter, forurensing og klimaendringer.

Hva har det med finans å gjøre?

Banker, investorer og forsikringsselskaper spiller en viktig rolle i samfunnet. Politiske føringer kan påvirke, men kapital er en absolutt forutsetning for det meste av utvikling. Disse aktørene styrer i stor grad hvem som får tilgang til kapital til å bygge og videreutvikle.

Samtidig lever de av å følge med godt nok til å kunne forutsi hva som blir lønnsomt med morgendagens forutsetninger.

Forstår finansaktørene risikoen?

Intervjuene viste at en morgendag med dramatisk reduserte naturgoder ville kommet overraskende på mange av aktørene, til tross for at det er den morgendagen vi styrer mot.

Aktørene er ikke ubevisste på natur, men systemene og tilnærmingene finansaktørene bruker i dag legger i stor grad vekt på den påvirkningen hvert enkelt selskap har på naturen.

Summen av bit-for-bit-nedbyggingen er vanskeligere å finne igjen i regnearkene.

Vi trenger en systematisk tilnærming

WWF anbefaler at finansaktører etablerer en systematisk tilnærming til tap av natur for å forstå fysisk risiko knyttet til naturendringer som tap av pollineringstjenester, og overgangsrisiko knyttet til teknologiutvikling og politiske tiltak, for å ta vare på natur.

Naturrisiko kan bidra til å forstå implikasjonene av overgangen til kretsløpsøkonomi, slik klimarisiko brukes for å forstå overgangen til lavutslippssamfunnet.

Fant du det du lette etter?