Plast som flyter i havet

En global avtale for å stanse plast i havet

Plasten som havner i havet flyter på tvers av landegrenser, og den stadige økningen i plastforurensing tilsier at frivillige tiltak ikke er effektive nok. Om vi skal bekjempe plastproblemet, trenger vi internasjonalt samarbeid.

Hvorfor trenger vi en global avtale for havet?

Årsakene til at plast havner i naturen er mange og komplekse. Selv om vi ser at antallet frivillige tiltak for å begrense plastforurensingen har økt de siste årene, øker også mengden plast som havner i året med alarmerende tempo. Derfor er det viktig at vi får på plass et felles rammeverk som adresserer plast gjennom hele verdikjeden – fra design og produksjon til resirkulering og avfallshåndtering.

Problemer med manglende eller dårlig avfallshåndtering er spesielt store i flere utviklingsland og fremvoksende økonomier i Asia og Afrika.

En viktig milepæl for verden

Etter mange år med hardt arbeid, ble det under FNs femte miljøforsamling i mars 2022 klart at en global og rettslig bindende plastavtale blir virkelighet!

Nå starter over to år med forhandlinger, hvor det skal bestemmes detaljene for hva avtale skal inneholde. Det blir nå avgjørende at teksten i avtalen reflekterer det høye ambisjonsnivået vi er helt nødt til å ha om vi skal stanse plast i havet.

Rapport:

Global plastavtale - Quick Guide

Denne korte veilederen gir deg oversikt over utfordringene vi står ovenfor og veien videre mot en global avtale for å stanse plast i havet.

Ingen blir stilt til ansvar

I dag står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen. Den globale innsatsen mot plast i havet har vært fragmentert og er derfor ikke effektiv nok.

Et rettslig bindende rammeverk kan skape den nødvendige retningen på arbeidet gjennom både et globalt mål om nullutslipp for plastforsøpling, og ved at alle verdens land blir rettslig forpliktet til å stanse utslippene av plast til havet.

Hva må avtalen inneholde?

Avtalen må inneholde tiltak som både sørger for bedre avfallshåndtering, etablering av designkrav for plastprodukter, og forbud mot enkelte produkter som ikke lar seg samle inn og håndtere på en forsvarlig måte.

I tillegg må en ny global avtale sørge for etablering av et vitenskapspanel og et overvåkningsregime for utslipp av plast til havet. Det er viktig for å få så god kunnskap om plastforsøplingen som mulig, og for å kunne ettergå at tiltakene virker slik de er ment.

En global plastavtale lønner seg for næringslivet

En global avtale mot plastforsøpling har lenge vært holdt frem av både forskere og miljøorganisasjoner som en nødvendig løsning for å stanse de store miljøødeleggelsene som plast fører med seg. I rapporten The Business Case for a UN Treaty on Plastic Pollution kommer det fram at en effektiv avtale også er lønnsom for næringslivet.

 • Det vil gjøre det lettere for bedrifter å planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere deres bruk av plast.
 • Det reduserer risikoen ved å endre rutiner, på tvers av markeder.
 • Det gir forutsigbarhet til å planlegge fremtidige investeringer.
 • Det forenkler rapporteringen på tiltak og fremdrift.
 • Det gjør det mulig å koordinere tiltak gjennom hele plastens verdikjede

Hva gjør WWF?

 • Jobber i nesten hundre land med å overbevise regjeringer om å inkludere de robuste og målbare tiltakene som trengs i avtalen.
 • Bruker internasjonale møter strategisk for å få på plass en avtale med konkrete forpliktelser.
 • Bidrar til den globale politikkutformingen gjennom rapporter og forslag til globale tiltak.
 • Er talerør for sivilsamfunn og befolkning i utviklingsland og regioner som er hardt rammet av plastforsøpling.
 • Samarbeider med forskningsmiljø, næringslivsaktører og andre miljøorganisasjoner for å få plass en mest mulig ambisiøs og effektiv avtale.

Dette har skjedd:

 • 28. november 2022

  Denne uken møtes FN-land i Uruguay for å starte forhandlingene for en ny, global plastavtale. WWF er til stede!

 • 21. september 2022

  Under FNs generalforsamling i New York lanserer mer enn 80 globale selskaper, finansinstitusjoner og organisasjoner, i samarbeid med WWF og Ellen MacArthur Foundation, en næringslivskoalisjon for global plastavtale. Koalisjonen tar til orde for blant annet strengere krav og reguleringer på plast.

 • 22. august 2022

  Norge og Rwanda går sammen med 18 andre land og danner en høyambisjonskoalisjon for å stoppe plastforurensing innen 2040.

 • 02. mars 2022

  FNs medlemsland vedtar et mandat for å starte forhandlingene om en global og rettslig bindende plastavtale!

 • 28. februar 2022

  FNs femte miljøforsamling (UNEA 5.2) går av stabelen i Nairobi, og går frem til 2. mars.

 • 21. februar 2022

  Sør-Afrika annonserer sin støtte til en global plastavtale. Nå er det 185 land, nesten 95% av alle FNs medlemsland, som ønsker en slik avtale.

 • 9. desember 2021

  Under COP22 i Barcelona erklærer Middelhavslandene sin støtte til en global plastavtale. Med dette er det nå 156 land, mer enn to tredeler av FNs medlemsland, som har uttrykt sin offisielle støtte til en global avtale for å stanse plastforsøpling.

 • September 2021

  15 nye land erklærer sin støtte til en global plastavtale under ministerkonferansen i Genève. Totalt 119 land har nå uttrykt sin støtte!

 • September 2021

  Verdens første ministerkonferanse om plastforurensing og marin forsøpling avholdes i Genève.

 • August 2021

  23 ledende finansinstitusjoner og bedrifter slutter seg til oppropet, og legges inn i rekka av nå over 70 institusjoner som støtter WWFs krav om en global plastavtale.

 • Juni 2021

  Ny FN-erklæring vedtas i New York. 74 land ber om at forhandlingene om en ny rettslig bindende global plastavtale skal starte så snart som mulig. Dette er også første gang Norge konkret forplikter seg til å jobbe for at den globale plastavtalen skal være rettslig bindende.

 • Februar 2021

  På FNs digitale miljøforsamling annonserer Ecuador, Kenya og Russland sin støtte, og dermed er det totalt 68 land som har sagt at de ønsker en global plastavtale. På slutten av konferansen annonserer også Ecuador, Ghana og Tyskland at de inviterer til ministerkonferanse til høsten.

 • Oktober 2020

  EUs medlemsland forplikter seg på ministernivå til å jobbe for en ny global avtale mot plastforsøpling.

 • Juli 2020

  55 land oppretter en gruppe ved FNs hovedkontor i New York som skal jobbe for å få på plass en ny global avtale. Norge tar på seg ansvaret med å lede gruppen sammen med Maldivene og Antigua & Barbuda.

 • Mars 2020

  Europakommisjonen støtter og vil arbeide for en global avtale mot plastforsøpling i sin plan for EUs sirkulærøkonomi.

 • Oktober 2019

  På Our Ocean-konferansen i Oslo forplikter Norge seg til å jobbe for at en global avtale mot plast i havet skal komme på plass innen 2023.

 • Oktober 2019

  1,5 millioner mennesker har signert WWFs underskriftskampanje for å stanse plastforsøpling og få på plass en global avtale mot plast i havet.

 • August 2019

  Lederne av stillehavslandene forplikter seg til å jobbe for en global avtale for å stanse plast i havet.

 • 15. august 2019

  1 million mennesker i 126 land har signert WWFs underskriftskampanje for å stanse plastforsøpling og få på plass en global avtale mot plast i havet.

 • Juli 2019

  15 karibiske land vedtar en erklæring om plastforsøpling, der de tar til orde for en global avtale mot plast i havet.

 • Mai 2019

  Basel-konvensjonen vedtar at kontrollen av den internasjonale handelen med plastavfall skal skjerpes. Norge har vært sterk pådriver.

 • 10. april 2019

  De nordiske landene (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island) vedtar en Nordisk plasterklæring, hvor de tar til orde for en ny global avtale mot plast i havet. Det er Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen som har tatt initiativet til erklæringen.

 • 15. mars 2019

  På FNs miljøforsamlings møte i Nairobi sluttet et flertall av statene seg til videre arbeid for å få på plass en global avtale mot plast i havet.

 • Desember 2018

  FN-konferanse i Genève som ender med en anbefaling til verdens land om å se nærmere på hvordan en global og bindende avtale mot plast i havet kan komme på plass.

 • Mai 2018

  FNs første ekspertgruppemøte om marin forsøpling blir avholdt i Nairobi, Kenya. WWF legger for første gang frem ideen om en global og bindende avtale mot plastforsøpling av havet.

 • Desember 2017

  FNs miljøforsamling møtes i Nairobi og vedtar nullvisjonen for plast i havet.

 • August 2017

  WWF Verdens naturfond lanserer tanken om en nullvisjon for plast i havet på Arendalsuka.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med en global avtale mot plast i havet?

Fant du det du lette etter?