Neshorn | WWF Norway


A dehorned female rhino, Tugela Private Game Reserve, Colenso, Natal, South Africa
Neshorn 
	© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Neshorn

 • Vitenskapelig navn

  Cerathotherium simum simum (stumpneshorn/hvitt neshorn)
  Diceros bicornis (spissneshorn/sort neshorn)
  Dicerorhinus sumatrensis (Sumatra-neshorn)
  Rhinoseros sondaicus (Java-neshorn)
  Rhinoceros unicornis (indisk neshorn)

 • Habitat og utbredelse

  Tropisk og subtropisk klima. Sort neshorn og hvitt neshorn finnes i Afrika, mens de andre artene finnes sør i Asia.

 • Lengde

  Størrelse varierer mellom artene. Sumatra-neshornet er minst med en kroppslengde på 2,5-3,1 meter, hvitt neshorn er størst med en kroppslengde på ca. 4 meter

 • Vekt

  Sumatra-neshornet veier ca. 800 kilo, mens hvitt neshorn kan veie opptil 3 tonn

 • Populasjon og tilstand

  Hvitt neshorn: Ca. 20.000, IUCN rødliste: nær truet.
  Indisk neshorn: Ca. 2.575, IUCN rødliste: sårbar.

 • Java-neshorn: 60 , IUCN rødliste: kritisk truet.
  Sort neshorn: Ca. 4.880, IUCN rødliste: kritisk truet
  Sumatra-neshorn: Færre enn 275, IUCN rødliste: kritisk truet.

 
	© WWF-Norge
Bli neshornfadder!
© WWF-Norge

Neshornets liv

Neshornet er aktiv om natten og sover vanligvis om dagen. Om dagen holder den gjerne til noen kilometer fra nærmeste vannhull, under tett dekke.

Hunnen føder gjerne en kalv annethvert år, og kalven blir hos moren til neste kalv fødes. Neshornet kan bli rundt 50 år gammel og lever stort sett alene, selv om voksne kuer eller unge hanner av og til kan danne midlertidige flokker.

Neshornet territorial og kan bli aggressiv dersom den føler seg truet. På grunn av størrelsen har den få naturlige fiender, men kan av og til bli angrepet av elefanter og løver.
Sumatra-neshorn (Dicerorhinus sumatrensis) 
	© Michel Terrettaz / WWF
Sumatra-neshorn (Dicerorhinus sumatrensis)
© Michel Terrettaz / WWF

Habitat og utbredelse

Indisk neshorn finnes kun i India og Nepal, Sumatra-neshornet finnes i Indonesia og Malaysia og det sjeldne Java-neshornet finnes kun i Ujung Kulon nasjonalpark på Java i Indonesia.

Sort nesehorn finnes i øst og sør i Afrika; Sør-Afrika, Namibia, Swaziland, Zimbabwe, Kenya, Zambia og Cote d'Ivoire.

Sørlig hvitt neshorn lever i Botswana, Elfenbenskysten, Den demokratiske republikken Kongo, Kenya, Namibia, Sør-Afrika, Swaziland, Zambia og Zimbabwe.

Nordlig hvitt neshorn
Det nordlige hvite neshornet er vurdert som kritisk truet på IUCNs rødliste over truede arter.

På 1960-tallet levde det så mange som 2.000 nordlige hvite neshorn sør i Tsjad, i Den sentralafrikanske republikk, nordøst i Zaire, Den demokratiske republikken Kongo og nordvest i Uganda. Men utbredt krypskyting gjorde at populasjonen sank til bare 15 individer i 1984.

Etter streng beskyttelse i Garamba nasjonalpark og innsats fra blant annet WWF, Verdensarvkomiteen, IUCN og de kongolesiske myndighetene økte populasjonen til minimum 30 individer i 1993. Desverre ble det bare telt 17-22 dyr i 2004, og krypskyting har siden ført til at parken ble tømt for alle gjenlevende neshorn.

I dag finnes det bare tre nordlige hvite neshorn i et privat verneområde i Kenya.
Southern white rhinoceros (Ceratotherium simum simum) 
	© Martin Harvey / WWF
Sørlig hvitt neshorn (Cerathotherium simum simum)
© Martin Harvey / WWF
Ceratotherium simum cottoni Northern white rhinoceros "Noel" & "Molende" ... 
	© Kes & Fraser Smith / WWF
Nordlig hvitt neshorn (Ceratotherium simum cottoni)
© Kes & Fraser Smith / WWF

Kjennetegn

Neshornet har en massiv kropp, korte ben og ett eller to karakteristiske horne på neseryggen. Det har et kraftig hode med små øyne som gir relativt dårlig syn, men de store ørene gir god hørsel og de kraftige neseborene gir god luktesans.

Neshornets skinn er tykt og motstandskraftig og «henger» litt slik at neshornet har mange folder i huden.
Indian rhinoceros (Rhinoceros unicornis); Royal Chitwan National Park, Terai Arc Landscape, Nepal 
	© Michel Gunther / WWF
Indisk neshorn (Rhinoceros unicornis)
© Michel Gunther / WWF

Kosthold

De afrikanske artene lever på åpne, tørre og semitørre savanner og spiser for det meste gress, krattskog og trær.

De asiatiske neshornene lever i fuktig og tett jungel og spiser for det meste løv fra trærne.

Neshorn kan klare seg i flere dager uten vann dersom de må, men oppsøker som regel vannhull daglig for å drikke. Det sorte neshornet oppholder seg som regel ikke mer enn 25 km unna vann, og kan ofte sees i badende i leire eller i vann for å avkjøle seg.
Black rhino, Ngorongoro Conservation Area, Tanzania 
	© WWF-US / Deborah Gainer
Svart neshorn (Diceros bicornis)
© WWF-US / Deborah Gainer

Trusler

Selv om internasjonal handel med neshornets horn har vært forbudt under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora) siden 1977, er etterspørselen fortsatt høy. Det fører til ulovlig jakt både i Afrika og Asia. Krypskyttere jager dem, kutter av hornet og lar resten av dyret bli liggende.

I Yemen er hornet ettertraktet for bruk til håndtak på tradisjonelle dolker, som sees på som statussymboler. Etterspørselen økte på 1970-tallet prisene ble tyvedoblet, noe som førte til sterk nedgang i neshornbestandene. Verst gikk det utover bestanden av sort neshorn.

Hornet blir også brukt i tradisjonell asiatisk medisin for en rekke plager. I Vietnam sies det at hornet kan kurere alt fra fyllesyke til dødelige sykdommer, og etterspørselen har gått opp de siste årene.

Vil du hjelpe WWF med å sikre neshornets fremtid? Bli neshornfadder!
 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge

Hva gjør WWF?

I august 2012 lanserte WWF sin glo­bale kampanje mot ulovlig handel av truede arter. En av disse artene er neshornet. WWF trapper nå opp innsatsen for å sikre at ingen flere neshorn blir tatt at krypskyttere. I tillegg til å støtte viltvoktere som beskytter dyrene, arbeider vi med etablering av verneområder der de kan leve trygt og samarbeider med lokalbefolkningen om bedre viltforvaltning.

I Namibia har WWF gjennom mange år bidratt til oppbygging og drift av over 70 lokale verneområder. Her har bærekraftig forvaltning av viltbestandene skapt nye jobber og gitt mangedoblede inntekter til lokalbefolkningen. Namibiske lokalsamfunn ser nå naturressursene og viltet som verdifulle felles goder, og de velger stadig å verne nye områder.

Du kan lese mer om arbeidet i Namibia her: wwf.no/namibia

Her kan du se hva som skjedde da nitten sorte neshorn skulle flyttes fra sør i Sør-Afrika til sitt nye hjem i Limpopo-provinsen. Området er det syvende nye habitatet som er etablert av WWFs Black Rhino Range Expansion Project.
 
	© Michel Gunther / WWF
© Michel Gunther / WWF
Java-neshorn
javaneshorn
Rhinoceros sondaicus 
	© Stephen Belcher Photography / WWF
Java-neshorn (Rhinoceros sondaicus)
© Stephen Belcher Photography / WWF
 • 
	© www.wwf.no