Earth Hour: Den største timen for jorda

Helt siden 2007 har mennesker verden over markert Earth Hour med å slukke lyset i én time. Lørdag 23. mars, 2024 kl 20.30, inviterte vi folk til å bli med å skape Den største timen for jorda.

Deltok du på Earth Hour i år

Takk for at du ble med! Hvis du ønsker, kan du gi din støtte til naturen hver eneste dag!

Takk for at du ga en time til jorda under Earth Hour!

Ved å dedikere en time til jorda ved å lære mer om den, inspirere andre til å bry seg, eller gjøre noe positivt for naturen, knytter du sterkere bånd til jorda, og det hjemmet vi alle deler.

Kunne du tenke deg å gi din støtte til naturen hver eneste dag? Også etter Earth Hour er over? Les mer om hvordan du kan bli naturfadder her.

Naturen forsvinner i et alarmerende tempo verden over, mye på grunn av måten vi bruker den på. Vi får i økende grad kjenne på konsekvensene av disse menneskeskapte handlingene: pandemi, naturkatastrofer og klimakrise, for å nevne noe. Det er tydeligere enn noen gang at det vi gjør mot planeten, gjør vi også mot oss selv.

Helt siden 2007 har Earth Hour satt søkelyset på problematikken rundt klimaendringer og naturtap. Markeringen er blitt en av de mest populære grasrotbevegelsene, som har engasjert mennesker verden over.

Kraften som ligger i oss mennesker kan vi bruke til å endre én enkelt Earth Hour om til millioner av timer med handling og bevissthet, som til sammen skaper en dominoeffekt. Denne #DenStørsteTimenForJorda er et sannhetens øyeblikk som skal minne verden på at vårt eneste hjem trenger vår hjelp, og at vi alle kan bidra til å beskytte den.

I år har over 1,4 millioner timer blitt gitt til jorda, fra over 180 deltagende land. Alle som har deltatt har koblet av fra sine hverdagslige gjøremål, og brukt én time på å gjøre noe positivt for naturen.

Høydepunkt fra Earth Hour 2024

Sannhetens øyeblikk

For å beskytte planeten og vår felles fremtid må vi ta grep – og vi har dårlig tid.

I 2023 lanserte FNs klimapanel en ny klimarapport. Denne konkluderer med at tiden for å begrense global oppvarming er i ferd med å renne ut. De neste syv årene blir kritiske for Jorda. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur. Dessuten er det viktig å sørge for at vi har et mer bærekraftig forbruk, slik at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser.

For at vi skal klare dette må individer, samfunn, næringsliv og regjeringer trappe opp innsatsen for å beskytte og bevare vårt eneste hjem – jordkloden vår.

Earth Hour har fått et nytt fokus.

Siden 2023 har vi sammen med resten av verden laget #BiggestHourForEarth (Den største timen for jorda), ikke bare ved å slå av lyset, men ved at vi selv kobler av og tar en pause fra våre hverdagslige gjøremål og bruker 60 minutter på å gjøre noe positivt for naturen og oss selv.

Føler du deg inspirert? Hvorfor ikke bruke én time på å gjøre noe positivt for naturen du også? Les våre tips til hvordan under.

En global bevegelse for natur og klima

WWFs Earth Hour er verdens største grasrotbevegelse, en fellesdugnad og en sterk symbolsk handling for å markere at verden står sammen mot klimaendringer og naturtap.

WWF har arrangert Earth Hour i Norge siden 2009.

Earth Hour engasjerer både enkeltmennesker, næringsliv og myndigheter over hele verden. Målet er å sikre oppmerksomhet om vår tids store utfordringer og at det haster å løse dem. Earth Hour har vært avgjørende for å folkeliggjøre klimaengasjement over hele jorda.

I 2023 markerte millioner av mennesker fra over 190 land Earth Hour, som et symbol for at vi står sammen for å bevare dette ene hjemmet vi alle deler - jorden vår.

Fant du det du lette etter?