Koala i nedbrent tre

Australia brenner - dette kan du gjøre

Mennesker, dyr og natur lider

Mange av oss føler en maktesløshet - men du kan hjelpe! Gi et bidrag direkte til Australia, eller bli WWF-fadder og støtt vårt langsiktige arbeid for verdens natur og dyr!

Støtt WWF-Australia

Så mye som 1,25 milliarder dyreliv kan gå tapt i brannene som nå herjer i Australia. Gi din støtte til WWF's Australian Wildlife and Nature Recovery Fund.

Donér til WWF Australia her

Bli WWF-fadder!

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Katastrofen fortsetter

Katastrofen i Australia er dessverre ennå ikke over. Selv om noen branner er under kontroll, er det fortsatt mange som ikke er slukket. WWF-Australia fortsetter å jobbe døgnet rundt for å skaffe midler og støtte der det trenges mest. Når brannene er slukket, gjenstår det langsiktige arbeidet med å gjenopprette ødelagt natur og dyrenes leveområder.

Vi lever i en tid med omfattende naturtap og økende klimaendringer. Tragedien i Australia er en brutal synliggjøring av sammenhengen mellom natur og klima. Katastrofen viser at vi står i en kamp mot klokka.

Australia brenner

Rekordhøye temperaturer og mange måneders tørke har ført til massive ødeleggelser gjennom brannene som har pågått i Australia siden september. Konsekvensene for menneskeliv, natur og dyreliv er enorme. WWF-Australia har anslått at så mye som 1,25 milliarder dyreliv vil gå tapt i disse brannene. Tallet er basert på forskningen til professor Chris Dickman, University of Sydney.

Brannen har til nå ødelagt 100.000 kvadratkilometer. Det tilsvarer et areal større enn fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo tilsammen.

Skogbrannene kommer tidligere enn vanlig, og er ulikt noe man har sett tidligere. Fremdeles er det to måneder igjen av den varme og tørre sesongen. Masseevakueringen som nå pågår er den største noensinne i Australia.

– Skalaen av ødeleggelse av brannene er forferdelige, og tankene går til alle dem som er berørt av katastrofen. Men vi har blitt advart av forskere i et tiår om at dette kunne komme, sier Dermot O’Gorman, generalsekretæren i WWF-Australia, og fortsetter:

– Skogbrannene er ikke i seg selv skapt av klimaendringene, men tørken og varmen gjør dem mye verre.

Tall for 2019 fra Australias meteorologiske institutt viser at året vi har lagt bak oss var det varmeste og tørreste som noensinne er målt i landet. Gjennomsnittstemperaturen var 1,52 grader over snittet fra 1961-90, og godt over det varmeste året hittil, som var 2013.

Det har siden målingene startet heller ikke vært et år med så lite regn som i 2019.

Brannskadet koala

Koalaen - en truet art

Den brannskadde koalaen Guzzle får hjelp etter skogbrann i Mallacoota, Victoria.

Så mange som 8400 koalaer har omkommet i skogbrannene på den nordlige kysten av New South Wales i Australia.

Dette utgjør en tredjedel av bestanden, og er et hardt slag mot en art i tilbakegang. Skogbrannene fremskynder trusselen om koalaens utryddelse i det østlige Australia.

Les mer om koalaen i vårt dyreleksikon.

Massiv avskoging

Arter og dyr med skogen som hjem har hatt enorme lidelser og dødsfall i disse skogbrannene, og de er allerede hardt presset på grunn av dårlig naturforvaltning. Australia har hatt en massiv avskoging over mange år, som overgår det vi har sett i Amazonas. Når vi i tillegg får enorme skogbranner, tørke og klimaendringer, gjør det at bestander er ekstra utsatt. Det er vanskeligere for dyr og arter å overleve.

Dette hjerteskjærende tapet omfatter tusenvis av dyrebare koalaer på den nordlige kysten av New South Wales i tillegg til andre ikoniske arter som kenguruer, wallabier, glideflyvende pungdyr, rottekenguru, kakaduer og honningetere.

Frøene som er lagret i jorda har gjort at skog ganske raskt har kommet tilbake. Men forskere frykter nå at det kan ta opptil 100 år for skogene er tilbake. Den intense varmen fra skogbrannen over lang tid, kan medføre at frøene ikke overlever.

Austalia brann
Brannmenn kjemper mot flammene i Colo Heights, New South Wales.

– Hvordan vi restaurerer naturen og bygger opp igjen immunsystemet blir den virkelig store testen, i tillegg til å kutt utslipp. Så langt har ikke australske myndigheter laget en forpliktende plan for restaurering av natur etter brannen, sier Andaur.

I fjor fikk vi en skremmende rapport fra FNs naturpanel, som viste at vi mister natur og naturtjenester i stort omfang og tempo - opptil en million arter kan stå i fare for utryddelse.

I 2020 må naturen komme like høyt på agendaen som klima. Vi har forventninger til naturtoppmøte i Kina til høsten, og WWF jobber for at verdens ledere skal bli enige om en naturavtale som sørger for at vi forvalter naturen på en god måte.

Naturen og naturbaserte løsninger er helt avgjørende for å nå klimamålene! Klima og natur påvirker hverandre gjensidig – naturen ødelegges av klimaendringer, mens naturødeleggelser samtidig forsterker klimaendringene.

Natur er klodens immunsystem

– En tørke over lang tid og varmerekorder er som bensin for skogbrannene og en dødelig katastrofe for livet i skogene. Naturen og dens mangfold er klodens immunsystem mot klimaendringer, ekstremvær og ekstreme hendelser som skogbrann, men vi har ikke tatt godt nok vare på naturen, sier Karoline Andaur, konstituert generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

WWF jobber for å begrense klimaendringene og sikre bedre naturforvaltning

  • WWFs kontor i Australia følger landets klima - og miljøpolitikk tett.
  • WWF-Australia har en egen skogplan for å restaurere naturlig skog ved å plante to milliarder trær innen 2030, Towards Two Billion Trees.
  • WWF jobber i over 100 land for å skape mer natur og mindre utslipp for en levelig klode
  • WWF jobber for at den nye globale naturavtalen, som skal ferdigstilles i Kina i 2020, blir så sterk og ambisiøs som mulig.
  • WWF jobber for at verdens land skal følge opp og gjennomføre Parisavtalen, og sikre tilstrekkelige utslippskutt for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.
  • WWF jobber for å stoppe Equinors utvinningsplaner i Australia Bight.
  • WWF i Norge jobber for at minst 10 prosent av den produktive skogen skal vernes, og at det skal bli strengere miljøhensyn på resten av det produktive skogarealet. I tillegg må enkelte skoger repareres, skog av spesielle typer som har vært spesielt utsatt for ødeleggelse.
Kenguru
I fjor fikk vi en skremmende rapport fra FNs naturpanel, som viste at vi mister natur og naturtjenester i stort omfang og tempo - opptil en million arter kan stå i fare for utryddelse.

Din støtte kan gjøre en forskjell!

Donér direkte til WWF's Australian Wildlife and Nature Recovery Fund, eller bli med oss i kampen for verdens natur som WWF-fadder!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Bilde: © Shutterstock / martinho Smart / WWF

Fant du det du lette etter?