Testamentariske gaver - spørsmål og svar | WWF Norway


 
	© WWF_Andrey Nekrasow

Testamentarisk gave - spørsmål og svar

1) Hvem arver verdiene etter meg hvis jeg ikke skriver et testamente?

Dersom du ikke oppretter noe testamente er det reglene i arveloven som avgjør hvordan arven fordeles. Dine familiemedlemmer vil arve midlene etter deg. Dersom du ikke har noen arvinger etter reglene i loven, går hele arven til staten.

2) Hva er egentlig et testamente?

Et testamente er et skriftlig dokument som er ment å gi uttrykk for hvordan du ønsker å fordele det du etterlater deg mellom familie og andre. Andre kan her være venner eller organisasjoner og lignende. Du gjør det samtidig lettere for dine etterlatte hvis du fordeler dine eiendeler og skaper klare linjer i et fremtidig arveoppgjør.

Dersom du ønsker å fordele formuen på en annen måte enn det loven bestemmer (som er slektninger eller staten) må det skrives et testamente.

3) Hvilke formelle krav stilles til et testamente?

De formelle kravene som stilles til et testamente er gitt i arveloven. Et testamente skal være skriftlig og undertegnet av den som testamenterer (testator) og av to myndige personer som etter testators ønske har undertegnet som vitner. Vitnene må ikke være i slekt med eller nærstående til den som er skal arve i testamentet. Vitnenes erklæring bør inneholde at testator opprettet testamentet av egen fri vilje og at hun/han var ved full sans og samling. Et testamente kan tilbakekalles, endres og utfylles ved senere gyldige testamenter. Det er svært viktig at de formelle kravene til et testamente følges ellers blir testamentet ugyldig. Det er derfor vi anbefaler bruk av jurist/advokat.

4) Hva kan bestemmes i et testamente?

Når du oppretter et testamente kan du innenfor reglene i arveloven påvirke fordelingen av dine verdier. Du kan for eksempel tilgodese personer som ikke er arvinger etter loven eller du kan tilgodese organisasjoner eller formål du sympatiserer med.

Det er nettoformuen som arves. Det betyr at krav fra eventuelle kreditorer først må dekkes av boet eller ved at arvingene overtar kravene. Ingen har krav på arv før arvelater er død og etterlater seg en nettoformue. I et testamente kan du bestemme hva personer eller andre skal arve. Det kan være et bestemt beløp, en bestemt gjenstand, en andel av din formue eller den resterende del av din formue når pliktarv og annen arv er betalt.

5) Hvem er arvinger etter loven?

Livsarvinger er ditt avkom (dine barn), og de arver i utgangspunktet likt. Hvis ett barn er død går denne delen av arven videre til barnets livsarvinger (dine barnebarn). Ektefelle arver som beskrevet nedenfor. Det er også innført lovbestemt arverett for samboere på visse vilkår. Alle disse arvinger betegnes legalarvinger, og deres arvelodd (det de arver) kan i testament begrenses til NOK 1 mill. hver. Testator kan også begrense gjenlevende ektefelle/samboers arverett ved testamente som gjøres kjent for ektefelle/samboer mens testator fortsatt lever – se også nedenfor.

6) Arveloven

Arveloven gir klare regler for hvordan arven skal fordeles mellom barn (livsarvinger), gjenlevende ektefelle (herunder samboere på visse vilkår) og øvrige slektninger. Dette er kort det loven beskriver:
• Gjenlevende ektefelle arver ¼ av boet hvis avdøde etterlot seg barn eller barnebarn - minimum 4G (grunnbeløpet i Folketrygden)
• Dersom avdøde ikke hadde barn eller barnebarn arver ektefelle ½ av boet (minimum 6G) . Resten går til foreldre og søsken.
• Dersom avdøde ikke hadde barn, barnebarn, foreldre eller søsken, arver ektefelle alt.
• Hvis ektefellens arverett skal begrenses, må testamentet gjøres kjent for ektefellen før den som testamenterer dør.
• Barn arver normalt 2/3 av boet etter hver av sine foreldre- den såkalte pliktdelen.
• Pliktdelen kan begrenses oppad til kr 1.000.000 for livsarvinger og kr 200.000 for fjernere slektninger hvis det skrives et testamente.
• Dersom avdøde ikke har gjenlevende ektefelle, barn, foreldre eller søsken (eller besteforeldre og deres livsarvinger) arver Staten alt.
Det som ikke kommer inn under pliktdelsarv til barn og/eller ekstefelle kan du fritt testamentere til den/de du ønsker – mao alt utover kr 1 mill.. Se arvelovens bestemmelser her LOV 1972-03-03 nr 05: Lov om arv m.m.

7) Hvordan finner jeg en jurist/advokat som kan hjelpe meg?

Advokatforeningen har en god nettjeneste som du finner på følgende link:
advokatenhjelperdeg.no søk på Finn Advokaten i menyen
Her kan du søke advokater på ditt hjemsted som har arv og testamente som sitt arbeidsfelt.

Dersom du ønsker å inkludere WWF i ditt testamente, tilbyr vi gratis bistand fra vår advokat.


8) Hvordan kan jeg gi en gave til WWF i mitt testamente?

Hvis du ønsker å testamentere en del av din formue til WWF må du opprette et testamente. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger.
Vi heter: WWF-Norge
Organisasjonsnummer 952330071

9) Hvordan bruker WWF sine arvede midler?

Enkelte har et ønske om å øremerke midler til spesifikke områder av vårt arbeid. Dette er fullt mulig, men det kan være fornuftig at du kontakter oss slik at du kan være sikker på at det/de området/-ene du vil prioritere er områder vi vil ha fokus på i flere år fremover.

Alle gaver vi mottar er like kjærkomne, og vi er takknemlige for alle gaver, store som små. Vårt regnskap føres i henhold til god norsk regnskapsskikk, og regnskapet blir hvert år kontrollert av vår eksterne revisor KPMG.
Storkobbe, Nina Jensen 
	© Ingeborg Wessel Finstad
Marinbiolog Nina Jensen i WWF sammen med en storkobbeunge.
© Ingeborg Wessel Finstad
Har du hatt gode opplevelser i naturen? Som synet av den første hestehoven i veikanten om våren, en fredelig skitur, eller øyeblikket hvor fisken endelig biter etter mange timers tålmodig venting.

Se for deg isbreer, regnskog og mengder av rent vann. Et Norge fylt av snø om vinteren, myldrende liv i verdens hav, og ei afrikansk jente som gjør lekser og skaffer seg en utdanning i lyset fra solcellelamper. Neshorn og elefanter, side om side med mennesker som får ekstra inntekter og et bedre liv gjennom å passe på dem. Og ren luft til oss alle.

Tenk om vi kunne trygge alt dette for de som kommer etter oss.

Naturen er under hardt press. I over 50 år har WWF arbeidet for å ta vare på verdens truede arter og deres miljø, og for å gi mennesker en sunn planet å leve på. Vi har oppnådd gode resultater, så vi vet at det nytter, og vi lover å fortsette så lenge naturen trenger en tydelig stemme til å snakke for seg.

Gir du en testamentarisk gave til WWF, gir du en gave til framtiden.


Nina Jensen,
generalsekretær
 
	© Zeb Hogan / WWF
Barn i Kampuches med nyfiskede karper.
© Zeb Hogan / WWF

Naturmangfoldet er vårt livsgrunnlag!

De fleste velger å testamentere sine midler til WWFs generelle arbeid. Disse midlene brukes der behovet er størst. Med din hjelp vil WWF kunne fortsette viktige naturvernprosjekter verden rundt og i Norge. Du gjør oss i stand til å arbeide for å beskytte truede leveområder, sikre fremtiden for dyr som står i fare for å bli utryddet, og å begrense klimaendringene. Du kan bidra til at morgendagens klode vil fortsette å være hjem for oss mennesker, våre fantastiske dyr og alt annet levende rundt oss. Les mer om vårt arbeid på wwf.no

Kontaktinformasjon

  • Marianne Lodgaard
    arv@wwf.no
    mobil: 915 78 999