| WWF Norway


 
	© Staffan Westerberg/WWF

Testamentarisk gave

Den fineste arven du kan etterlate deg er en levende jord.

Gir du en testamentarisk gave til WWF, gir du en gave til framtiden. Vi trenger rent drikkevann, frisk luft og mat for å overleve, og vi kan ikke klare oss uten en levende natur.
En testamentarisk gave til WWF bidrar til å beskytte både dyr, mennesker og leveområder. Den styrker vårt arbeid for at mennesker skal kunne leve i harmoni med naturen.

Det finnes mange gode grunner til å skrive et testamente. Du viser tydelig hva som er ditt siste ønske, og på denne måten kan du skåne dine etterlatte for den vanskelige oppgaven det er å fordele verdier. Du kan være tydelig på hvem som skal ha hva. Dersom du i tillegg ønsker å inkludere en god venn eller et godt formål, må du skrive et testamente for at dette skal være gyldig etter din død.

Vi råder deg til å ta kontakt med en advokat fordi loven stiller endel krav til utforming av et testamente. Dersom du ønsker å inkludere WWF i ditt testamente, tilbyr vi gratis bistand fra vår advokat.

Alle testamentariske gaver til WWF er fritatt for arveavgift slik at hele beløpet går uavkortet til naturen.
 
  • Vi er tilgjengelig for deg hvis du føler behov for mer informasjon eller hjelp fra oss. Det å skrive et testamente er en prosess som kan ta tid.
  • Vi forstår at familie og mennesker du er glad i kommer først.
  • Vi respekterer din rett til full diskresjon (selv om vi gjerne vil ha kontakt for å få takket deg).
  • Du kan endre ditt testamente når som helst, bare dette gjøres formelt riktig.
  • Vi garanterer at din gave gitt ved arv blir brukt i pakt med dine ønsker. Vi velger prosjekter som gir størst uttelling for naturen og alt det fantastiske som lever der.
  • Vi ønsker å dele våre visjoner og vårt spennende arbeid for en levende planet med deg hvis du ønsker det. Du velger i tilfelle selv hvordan.
  • Vi er like takknemlig for alle gaver. Din gave behandles med ydmykhet og respekt.
  • Vi har arbeidet i over 50 år for å ta vare på naturen over hele verden og har oppnådd fantastiske resultater. Vi lover å fortsette med dette så lenge naturen trenger en tydelig stemme.
 

Kontaktskjema

Her finner du kontaktinformasjon og/eller du kan fylle ut  skjemaet hvis du ønsker å vite mer.

Last ned vår arvebrosjyre

 
	© Norges Innsamlingsråd
Arvekampanje
© Norges Innsamlingsråd

La ditt hjerte banke videre for din hjertesak

"La ditt hjerte banke videre for din hjertesak" er et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. 36 medlemmer av Norges Innsamlingsråd står bak initiativet. For alle organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd. Les mer om kampanjen her.
 
	© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF
Two Siberian tigers (Panthera tigris altaica) portraits, captive
© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om å skrive testamente.

Slik kan et testamente se ut