| WWF Norway


 
	© Zig Koch / WWF

WWF gavesertifikat

Å gi bort en WWF-gave er en meningsfull måte for bedriften å takke foredragsholdere på, som da er med å støtte WWFs miljøvernarbeid gjennom sin innsats.
WWF jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Nordmenn er et naturelskende folk med utstrakt tilgang til vakker natur. WWF jobber hver dag året rundt for å bevare den, slik at vi alle kan nyte godt av den i dag og i framtiden. Naturen er vårt spiskammer og gir oss fantastiske opplevelser, inspirasjon, god fysisk og psykisk helse. I dens framtid ser vi vår egen.
 
Gave med mening
Dere kan støtte vårt arbeid for naturen ved å gi bort en WWF-gave som en takk til foredragsholdere. En gave til WWF er et svært viktig bidrag til vårt arbeid med å ta vare på truede arter og deres leveområder, bremse klimaendringene og bringe naturen tilbake i balanse.
 
Vi sender faktura og gavesertifikat elektronisk. Gavesertifikatet kommer som en pdf, som dere kan skrive ut og gi til foredragsholder som takk for innsatsen. Vi tilpasser teksten med bedriftens ønsker for gaver fra 500 kroner og oppover per gavesertifikat.
 
Ta gjerne kontakt med Denise Kohn: dkohn@wwf.no for mer informasjon og bestilling.
 
 

Skattefradrag

Bedriften har rett til skattefradrag på gaven. Dere får fradrag for gaver fra 500 opp til 25.000 kroner. Hvis dere ønsker skattefradrag på deres gave, melder vi det inn til Skattedirektoratet. Da trenger vi bedriftens organisasjonsnummer.
 
	© WWF Verdens naturfond
Gavebevis til foredragsholdere
© WWF Verdens naturfond