Plastforsøpling ved kysten på Filippinene

Grieg Foundation finansierer WWF-prosjekt for å redusere plastforsøpling av havet

Innen 2023 skal plastforsøplingen i tre filippinske havnebyer halveres. Målet er at prosjektet skal kunne kopieres i havnebyer verden over.

Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. Over en tredel av verdens plastavfall ender opp i naturen. Utfordringene er særlig store i Sørøst-Asia hvor byområder og elever står for en stor andel av plasten som havner i havet.

Grieg Foundation har inngått et samarbeid med WWF Verdens naturfond om et prosjekt hvor ambisjonen er 50 prosent reduksjon av tilførselen av plastavfall i havet fra tre store havnebyer i Filippinene innen 2023.

Grieg Foundation eier 25 prosent av Grieg Gruppen, som har lange tradisjoner innenfor den maritime næringen. Gruppen driver globale virksomheter i flere havbaserte sektorer, og vil kunne bidra med verdifull innsikt i hvilke utfordringer som må løses for å redusere plastforsøplingen.

Filippinene er et av landene som bidrar mest til plastforsøpling i havet. Utfordringen med plast er enorm for et land hvor store deler av befolkingen er avhengig av fiske.

Innovative løsninger

Prosjektet vil starte med en kartlegging av plastforsøplingsproblemet i samarbeid med lokale havnemyndigheter og organisasjoner som er ansvarlige for avfallshåndtering i de tre utvalgte havnene.

Prosjektet har som mål å involvere både lokale og globale aktører i å utvikle innovative løsninger for å redusere plastforsøplingen i havner.

Kunnskapen skal deles globalt

Erfaringer og løsninger fra prosjektet vil bli presentert for relevante aktører i havnebyer og kystnære områder andre steder i verden. Slik vil kunnskapen fra prosjektet spres videre, og bidra til å redusere plastforsøplingen globalt.

– Samarbeid med næringslivet driver innovasjon, bidrar til mer bærekraftig utvikling og gir gode resultater for naturen. I WWF ser vi frem til å jobbe sammen med Grieg Gruppen om å bidra til å løse plastkrisen. Med støtten fra Grieg Foundation og kompetansen fra selskapene i Grieg Gruppen skal vi sammen med WWF Filippinene jobbe for å vise hvordan havnebyer kan løse problemet med plastforsøpling, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

– Vi har satt av betydelige midler til dette prosjektet som del av vår forpliktelse til bærekraftmålet om å bevare livet i havet og bærekraftig forvaltning av verdens marine ressurser. Vi har stor tro på at WWF i dette prosjektet kan være med å finne løsninger på den store plastforsøplingsutfordringen verden står ovenfor. Vi er spesielt stolte av at selskapene i Grieg Gruppen vil være med å bidra med sin spisskompetanse til dette viktige prosjektet, sier styreleder Elna-Kathrine Grieg i Grieg Foundation.

Fant du det du lette etter?