Oransje sommerfugl på blomst mot skyfri himmel

WWF sine samarbeidspartnere

Hovedpartnere

Marine Harvest

Marine Harvest og WWF har samarbeidet siden 2008. Målet med samarbeidet er å redusere og minimere det økologiske fotavtrykket fra selskapets lakseoppdrett i Norge. Vi er enige om å jobbe med de vesentlige utfordringene knyttet til oppdrett av laks: påvirkning på villaks, utslipp fra ferskvann- og saltvannoppdrett, produksjon av fiskefôr til oppdrettsvirksomheten og implementeringen av miljøsertifiseringen ASC for atlantisk laks.

Samarbeidet har gitt resultater: I tillegg til at Marine Harvest har forpliktet seg til ASC-sertifisering, har samarbeidet resultert i flere andre konkrete resultater. Blant annet har Marine Harvest

- satt ned intern rømmingskommisjon for å sikre at selskapet dokumenterer og lærer fra hver rømmingsepisode

- fokusert på problemet med lakselus og sagt nei til vekst fordi den biologiske riskoen er for stor

- vedtatt å rense all fiskeolje som brukes i produksjon av fôr, ved sin egen fôrfabrikk i Bjugn i Nord-Trøndelag

- tatt i bruk et lukket anlegg for produksjon av laks, som et ledd i selskapets ønske om bærekraftig drift

- satser på produksjon av stor smolt som vil bidra til bedre kontroll ved utsett av oppdrettslaks i sjø

- byttet medlemsorganisasjon pga uenighet om hvordan løse miljøutfodringen i næringen - utviklet nye konsepter for lukket teknologi, da selskapet mener det er behov for radikal teknologiendring

- i fellesskap med WWF hatt møter med stortingspolitikere om blant annet ASC-sertifisering og endring av reglene for beregning av maksimal tillatt biomasse (MTB) i havbruksnæringen. I juni 2014 la fiskeriministeren bort forslaget om endring i MTB

- sendt felles innspill til statsbudsjettet, noe som førte til økte midler til kontroll av oppdrettsnæringen i 2015

REV Ocean

WWF og REV Ocean samarbeider for å sikre livet i havet for framtidige generasjoner gjennom å finne løsninger som skal komme hele verden til gode.

Det skal skje gjennom et samarbeid på plast og forurensing, klimaendringer og havforsuring, og på overfiske og bifangst.

Statkraft

WWF og Statkraft, Europas største fornybarselskap, samarbeider for å erstatte fossil energi med fornybar. Samarbeidet med Statkraft er viktig for å løfte frem helhetlige løsninger på en av de største utfordringene i vår tid; klimaendringene.

Formålet med samarbeidet er å fremme fornybare energiløsninger i Norge og Europa som kan erstatte fossil energibruk. Dette gjøres gjennom å samarbeide om bærekraftige vann- og vindkraftløsninger, både i Norge og på Balkan (Albania og Tyrkia).

Sammen har vi tatt mål av oss til å bidra til lavere klimautslipp gjennom et felles engasjement for å øke produksjonen av fornybar energi til erstatning av fossile energikilder øke bærekraften ved fornybar energiproduksjon bidra til å dekke utviklingsøkonomienes behov for fornybar energi skape større innsikt hos folk flest om at Norge og verden trenger å øke produksjonen av fornybar energi.

Våre prosjektsamarbeidspartnere

Våre bedriftsfaddere

 • Consigliere AS
 • Den Flyvende Tallerken
 • Drig
 • Dugnadsiden AS
 • Enova
 • Green Dog Svalbard
 • HN®
 • Mitt Norge
 • Oxer Eiendom
 • The Good Store
 • Tretopphytter Oslofjord
 • Wind Invest AS