Oransje sommerfugl på blomst mot skyfri himmel

WWF sine samarbeidspartnere

Hovedpartnere

REV Ocean

WWF og REV Ocean samarbeider for å sikre livet i havet for framtidige generasjoner gjennom å finne løsninger som skal komme hele verden til gode.

Det skal skje gjennom et samarbeid på plast og forurensing, klimaendringer og havforsuring, og på overfiske og bifangst.

Statkraft

WWF og Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi, samarbeider om hvordan klimagassutslippene i Norge kan reduseres samtidig som naturmangfoldet ivaretas.

Samarbeidet omfatter gjensidig utveksling av relevant informasjon, råd og analyser for å løfte frem helhetlige og bærekraftige fornybarløsninger. Dette dreier seg spesielt om norske rammevilkår for fornybar energi, samt europeisk klima- og energipolitikk og integrerte energimarkeder.

Våre prosjektsamarbeidspartnere

Fant du det du lette etter?