Oransje sommerfugl på blomst mot skyfri himmel

WWF sine samarbeidspartnere

Hovedpartnere

REV Ocean

WWF og REV Ocean samarbeider for å sikre livet i havet for framtidige generasjoner gjennom å finne løsninger som skal komme hele verden til gode.

Det skal skje gjennom et samarbeid på plast og forurensing, klimaendringer og havforsuring, og på overfiske og bifangst.

Statkraft

WWF og Statkraft, Europas største fornybarselskap, samarbeider for å erstatte fossil energi med fornybar. Samarbeidet med Statkraft er viktig for å løfte frem helhetlige løsninger på en av de største utfordringene i vår tid; klimaendringene.

Formålet med samarbeidet er å fremme fornybare energiløsninger i Norge og Europa som kan erstatte fossil energibruk. Dette gjøres gjennom å samarbeide om bærekraftige vann- og vindkraftløsninger, både i Norge og på Balkan (Albania og Tyrkia).

Sammen har vi tatt mål av oss til å bidra til lavere klimautslipp gjennom et felles engasjement for å øke produksjonen av fornybar energi til erstatning av fossile energikilder øke bærekraften ved fornybar energiproduksjon bidra til å dekke utviklingsøkonomienes behov for fornybar energi skape større innsikt hos folk flest om at Norge og verden trenger å øke produksjonen av fornybar energi.

Våre prosjektsamarbeidspartnere

Fant du det du lette etter?