Tykk tåke dekker såvidt fjelltoppene og danner et lokk over regnskogen.

WWFs bedriftssamarbeid

WWF samarbeider med næringslivet på tre måter: Langvarige samarbeid med ambisiøse miljømål, prosjektbaserte som er mer begrenset i tid og omfang, og ren pengestøtte.

Langsiktige partnerskap

Disse samarbeidsavtalene strekker seg over minimum tre år og skal resultere i konkrete miljømål. Avtalene er forankret hos selskapets toppleder, og de er primært rettet mot å oppnå konkrete og reelle mål og resultater innenfor natur, miljø og klima.

Avtalene inneholder forpliktende mål for begge parter og skal ta opp i seg sentrale miljøutfordringer knyttet til selskapets kjernevirksomhet.

Med et langvarig partnerskap med WWF får du kunnskap og hjelp til å redusere bedriftens miljømessige fotavtrykk.

Prosjektbasert samarbeid

Disse samarbeidene er avgrenset til spesifikke tema, og ofte med en kortere tidsramme enn tre år.

Samarbeidet kan dreie seg om utvalgte miljøtemaer og dermed inngå som en naturlig del av WWFs fag- og påvirkningsarbeid.

Noen kan også være mer rettet mot kommunikasjons- og markedsaktiviteter, hvor samarbeidet gir muligheter for å hente inntekter gjennom å løfte fram aktuelle temaer innen natur-, miljø- og klima.

Kontakt WWF:

Pengestøtte

Som bedrift kan du støtte WWF gjennom markedssamarbeid eller gjennom ren pengestøtte til arbeidet vårt.

Kjøpsutløst donasjon

Gjennom salg og markedsføring av ett eller flere produkter, går en viss sum av salget til WWFs miljøarbeid. På denne måten vinner alle:

 • Bedriften får vist sitt samfunnsengasjement gjennom salg av et (eller flere) produkter, og øker til og med kanskje salget
 • WWF får viktige inntekter til natur- og miljøarbeidet
 • Kunden får en god følelse gjennom å støtte en god sak

Eksempler på denne samarbeidsformen er restaurant Villa Paradiso, som gir 10 kroner per solgte "pandapizza" til WWF. Pals AS som selger WWF-rundstykker gjennom morgenlevering.no, salg av kosedyr via Sprell.no og salg av tigergenser via APHRU.

Bedriftsfadder

Gjennom bedriftsfadderskap gir bedriften et årlig støttebeløp til WWF.

Til gjengjeld får bedriften en webknapp med WWF-logo til å plassere på egen webside, to oppsummerende nyhetbrev per år, fem handlenett i økologisk bomull, og bedriftens navn på wwf.no.

For å bli bedriftsfadder sender du oss en epost med følgende informasjon:

 • Firmanavn
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Summen du vil gi hvert år (for eksempel 30 000, 20 000 eller 10 000)

Bedriftsgave til naturen

En gave til WWF er et svært viktig bidrag til vårt arbeid med å ta vare på truede arter og deres leveområder, bremse klimaendringene og bringe naturen tilbake i balanse.

For å gi oss en gave trenger vi at du sender oss en epost med følgende informasjon:

 • Navn på bedriften
 • Fakturaadresse
 • Beløp
 • Organisasjonsnummer
 • Og om du ønsker gavebevis tilsendt (gavebeløp over 1000 kr)

Vi sender faktura og gavesertifikat elektronisk dersom gaven er på kroner 1000 eller mer. Gavesertifikatet kommer som en
PDF-fil, som dere kan skrive ut eller dele elektronisk med bedriftens ansatte.

Bedriften har rett til skattefradrag på gaver fra 500 opp til 50.000 kroner. Ønsker dere skattefradrag, trenger vi bedriftens organisasjonsnummer for å melde det inn til Skattedirektoratet.

Gave til WWF heller enn blomster eller vin til foredragsholder

Å gi bort en WWF-gave er en meningsfull måte for bedriften å takke foredragsholdere på, som da er med å støtte miljøarbeidet vårt gjennom sin innsats.

Vi sender faktura og gavesertifikat elektronisk
. Gavesertifikatet kommer som en pdf, som dere kan skrive ut og gi til foredragsholder som takk for innsatsen. Vi tilpasser teksten etter bedriftens ønsker for gaver fra 500 kroner og oppover per gavesertifikat.

Bedriften har rett til skattefradrag på gaven. Dere får fradrag for gaver fra 500 opp til 50.000 kroner.
Ønsker dere skattefradrag, trenger vi bedriftens organisasjonsnummer for å melde det inn til Skattedirektoratet.

Kontakt WWF: