Bli WWF-fadder

Over hele verden trues flere og flere dyr av ødeleggende klimaendringer. Skal vi redde dem, må vi handle nå.

Når vi forandrer klimaet forandrer vi alt

Klimaendringene får hele naturen til å forandre seg, inkludert leveområdene til dyr over hele verden. Det får store konsekvenser. Gjennom tusenvis av år har dyrene tilpasset seg den naturen de lever i. Endringene som nå skjer i rekordfart, gjør at mange av dem får problemer med å overleve.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hvert eneste år mister vi to prosent av verdens dyreliv

Vi er på vei inn i en masseutryddelse. Det er en tragedie. Utryddelsen kan virke langsom for oss, men i historisk sammenheng går det i rekordfart. Siden 1970 har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 60 prosent. Dette må ikke - og kan ikke - fortsette.

Årsakene til at arter utryddes og dyrebestandene minker er mange. Klimaendringer er en viktig faktor, men også ulovlig jakt og fiske, tap av leveområder, forsøpling og forurensning bidrar.

Din støtte kan gjøre en forskjell

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stoppe dagens natur­øde­legg­elser. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve en fantas­tisk og mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

Ingen flere dyr skal dø ut!

Vi taler dyrenes sak. Overalt.

WWF ble stiftet for 55 år siden, men verden er ikke lenger slik den var da. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med:

  • Å bremse de katastrofale klima­endringene, som truer med å forandre alt.
  • Å bevare leve­områder både i havet og på land, ved å blant annet stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å beskytte dyr fra trusler fra krypskyttere og ulovlig jakt og fiske.

Derfor trenger naturen din hjelp

Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. WWF tror problemene kan løses - hvis vi går sammen om å løse dem. Blir du med?

Bli fadder i WWF og bidra i kampen for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.