Tre grindhvaler (en type delfiner) svømmer mot kameraet under vann i knallblått hav

Bli WWF-fadder

Verdens natur forsvinner i et rasende tempo. Hjelp oss å bevare en levende planet!

Antall dyr på jorden er halvert

Vårt hjem, vår helse, maten vi spiser, luften vi puster, vannet vi drikker - livene våre og alt vi er glad i er avhengig av naturen. Naturen er vår livsforsikring.

Men naturen er under enormt press. Klima­endringer, over­fiske, tap av leve­områder og tyv­jakt har redusert verdens dyrebestander gjennomsnittlig med 60 prosent siden 1970. Det blir færre patte­dyr, fugler, fisk, rep­tiler, amfibier og insekter.

Vi mennesker har blitt den største trusselen mot planetens helse. Men heldigvis finnes det håp. Vi har teknologien og vet hva løsningene er. WWF jobber for å stanse naturødeleggelsene og sørge for at ingen flere dyr dør ut.

Skal vi bevare en levende planet, må vi handle nå!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Hvert eneste år mister vi to prosent av verdens dyreliv

Vi er på vei inn i en masseutryddelse. Det er en tragedie. Utryddelsen kan virke langsom for oss, men i historisk sammenheng går det i rekordfart. Dette må ikke - og kan ikke - fortsette.

Vi må stanse tapet av natur, i Norge og i alle andre land. Vi kan ikke godta at en eneste art dør ut. Og vi mennesker må gjøre det som trengs for å hindre at det skjer.

Tiger ser inn i kameraet med munnen litt åpen og hodet på skakke

Din støtte kan gjøre en forskjell

Det kan være vanskelig å beholde tro og optimisme når utviklingen ser ut som den gjør. Men vi må huske at endringer vi mennesker har skapt, kan også vi mennesker stanse.

WWF arbeider for å stanse dagens natur­øde­legg­elser. Heldig­vis er det ikke for sent. Vi kan sørge for at også fram­tidige gene­ras­joner får opp­leve fantas­tisk mang­foldig natur.

Over hele verden finnes det enga­sjerte menne­sker som støt­ter vårt arbeid. Bli med i kampen – sammen kan vi få det til!

Ingen flere dyr skal dø ut!

Vi taler dyrenes sak. Overalt.

WWF ble stiftet for 55 år siden, men verden er ikke lenger slik den var da. Derfor har også WWF ut­viklet seg. Fra å jobbe kun med utrydnings­truede dyr og deres leveområder, jobber vi nå for å møte de glo­bale utford­ringene verden står overfor.

Alt henger sammen. Derfor jobber WWF med:

  • Å beskytte dyr fra trusler som krypskyttere og ulovlig jakt og fiske.
  • Å bevare leve­områder både i havet og på land, som å stoppe plastforsøplingen av havet og verne skoger fra ødeleggende hogst.
  • Å bremse de katastrofale klima­endringene, som truer med å forandre alt.

Proble­mene er stadig mer kom­plekse, og derfor må også løs­ningene være det. Vi tror problemene kan løses - hvis vi går sammen om å løse dem.

Derfor trenger naturen din hjelp

Verdens arter forsvinner i rekordtempo. Skal vi hindre at mange flere arter utryddes, må vi handle nå. Din støtte sørger for at krypskyttere kan stoppes, at skoger kan vernes og at havet kan reddes fra plastforsøplingen.

Bli fadder i WWF og sørg for at ingen flere dyr skal dø ut!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

DET VI GJØR NÅ, OG I DE NÆRMESTE KOMMENDE ÅRENE, VIL PÅVIRKE DE NESTE TUSENVIS AV ÅRENE.

Sir David Attenborough