Liten brun fjellrev på gul eng

Hjelp fjellreven - bli rovdyrfadder!

Fjellreven er et av Norges mest truede dyr. Arbeidet for å redde den pågår akkurat nå. Din støtte kan bidra til at fjellreven overlever som art i Norge!

Hjelp oss å redde fjellreven!

Fjellreven var nesten helt borte fra norsk natur, men de siste årene har et stortstilt redningsarbeid gitt resultater. Ved siste telling fant man at det var minimum 192 fjellrever i Norge. Dette er det høyeste antallet registrert i nyere tid!

Dette lille rovdyret er fortsatt kritisk truet, men det er håp. Fjellreven trenger din hjelp for at arbeidet skal kunne fortsette - bli rovdyrfadder og hjelp fjellreven å overleve!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Truslene mot fjellreven

Skandinavia har ideell natur for fjellreven, og på 1800-tallet var det flere tusen fjellrever i Norge og Sverige. Men pelsen til fjellreven var sterkt ettertraktet, og intens jakt førte til at fjellreven nesten ble helt utryddet. Det var fare for at den ble fredet for sent, men heldigvis klarte noen få fjellrever å overleve.

Klimaendringer er den største trusselen mot fjellreven. Etter hvert som tregrensen flyttes oppover, kommer fjellrevens største fiende etter - nemlig rødreven. Den er større og sterkere og utkonkurrerer fjellreven når disse lever i samme område.

Mangelen på store rovdyr gjør det også vanskeligere for fjellreven å finne mat. Den pleide å kunne leve på åtsler lagt igjen av ulv og jerv, men disse er nå nesten helt borte fra fjellrevens områder.

Slik hjelper du fjellreven

Din støtte bidrar til at WWF kan videreføre sin innsats i prosjektet "Felles Fjellrev". Norske og svenske myndigheter og organisasjoner samarbeider for å redde den svensk-norske fjellrevbestanden.

Prosjektet har avl- og fôringsstasjoner for fjellreven, driver overvåking av bestanden, forskning og informasjonsarbeid mot publikum.

Så langt har prosjektet vært en stor suksess og tellingene gjort i 2018 viser at fjellrevbestanden er på et rekordnivå i nyere tid! Din hjelp vil bidra til at arbeidet kan fortsette og vi kan sammen gi fjellreven en trygg framtid i norsk natur.

Rovdyr gjør naturen litt villere, og livet litt rikere

Som rovdyrfadder bidrar du også til WWFs arbeid for en intakt norsk natur. Store rovdyr som ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn har alle en naturlig plass i naturens økosystem. De bidrar til å holde andre bestander av dyr sunne og friske ved å jakte på byttedyr, som ofte er de sykeste og svakeste.

Veldig mange nordmenn er også opptatt av å bevare en intakt natur hvor det er plass til både dyr og mennesker. Rovdyr gjør naturen litt villere og våre liv litt rikere.

Gaupa i Norge er sterkt truet

Dette gjør WWF for norske rovdyr

  • Påklager vedtak om lisensjakt, kvotejakt eller skadefelling som vi er uenige i. Det er i hovedsak de regionale rovviltnemndene som vurderer om det skal tillates jakt på rovdyr innenfor et område - dersom det regionale bestandsmålet er nådd.
  • Påvirker politiske vedtak. WWF krever at det skal være levedyktige bestander av rovdyr i Norge, og at de skal ha tilstrekkelige leveområder. Disse beslutningene tas på Stortinget, og WWF jobber opp mot de politiske partiene for å endre den nåværende rovdyrpolitikken.
  • Stopper ulovlige beslutninger. I 2017 gikk WWF til sak mot staten for å stoppe vedtak om jakt av ulv, som vi mener strider mot naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen. Saken skal opp for Lagmannsretten i desember 2019.
  • Jobber for konfliktdemping og løsninger som gjør samfunnet bedre i stand til leve sammen med store rovdyr. Det betyr blant annet deltagelse i prosjekter for å skape konkrete tiltak for å redusere konflikt, og for å spre informasjon og kunnskap.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.