Bli rovdyrfadder

Norske myndigheter tillater jakt på ulv, bjørn, jerv og gaupe. Rovdyrene i Norge holdes nede på et kunstig lavt nivå, hvor de er truet av utryddelse.

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Norsk ulveforvaltning er lovstridig

Selv om ulven er kritisk truet i Norge, har omfattende jakt vært tillatt. WWF mener norsk rovdyrforvaltning strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen og saksøkte staten.

Borgarting lagmannsrett slo fast at fellingen av ulveflokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig. WWFs generalsekretær Karoline Andaur omtalte dommen i lagmannsretten som en «sårt tiltrengt seier for ulven og naturen». Men flere av våre anførsler ble enten ikke behandlet eller gitt medhold i dommen. WWF har derfor anket den videre til Høyesterett. Saken kommer opp i Høyesterett i mars 2021.

– Dette er spørsmål av prinsipiell karakter som er svært viktige for rettssikkerheten til naturen, nå og i framtida, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.


Få WWF-kalenderen i gave!

Alle som blir fadder i januar får både vårt bærekraftige handlenett og WWF-kalenderen 2021 i velkomstgave. Gavene sendes når avtalegiro er signert. Vårt arbeid hadde ikke vært mulig uten fadderne våre – bli med i kampen for en levende natur, du også!

Rovdyr hører hjemme i norsk natur

Store rovdyr hører naturlig hjemme i norsk natur. Rovdyrene er viktige for økosystemet og de har en egenverdi som gjør at vi ikke har rett til å utrydde dem.

I naturen jakter rovdyr på store byttedyr som elg, rein og rådyr. De fanger de sykeste og svakeste. Slik holder de byttedyrbestandene friske, samtidig som de sørger for at det ikke blir for mange av dem. Og så gir de åtseleterne noe å leve av.

 • ANTALL ULV I NORGE

  103-106

 • ANTALL BJØRN I NORGE

  148

 • ANTALL GAUPE I NORGE

  393

 • ANTALL JERV I NORGE

  334

Rovdyr gjør naturen litt villere, og livet litt rikere

Rovdyrenes betydning stopper ikke ved skogkanten. De har en helt spesiell plass i livet til oss mennesker også - selv om de aller færreste noengang har sett et stort rovdyr ute i det fri.

Folkeeventyrene er fulle av dem. Barnerommene flyter over av pusete utgaver i miniatyr. Og hvis du er ute etter sterke meninger, kan du bare lese innlegg om rovdyr på avisenes leserbrevsider.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at både bjørn, ulv, jerv og gaupe kan være krevende å leve med i nabolaget. De store rovdyrene setter følelsene i sving. De aller fleste er likevel enige om at store rovdyr er både vakre og verdt å bevare.

Store rovdyr gjør naturen litt villere – og livet litt rikere.

Gaupa i Norge er sterkt truet

Dette gjør WWF for norske rovdyr

 • Påklager vedtak om lisensjakt, kvotejakt eller skadefelling som vi er uenige i. Det er i hovedsak de regionale rovviltnemndene som vurderer om det skal tillates jakt på rovdyr innenfor et område - dersom det regionale bestandsmålet er nådd.
 • Påvirker politiske vedtak. WWF krever at det skal være levedyktige bestander av rovdyr i Norge, og at de skal ha tilstrekkelige leveområder. Disse beslutningene tas på Stortinget, og WWF jobber opp mot de politiske partiene for å endre den nåværende rovdyrpolitikken.
 • Stopper ulovlige beslutninger. I 2017 gikk WWF til sak mot staten for å stoppe vedtak om jakt av ulv, som vi mener strider mot naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen. Saken er anket til Høyesterett.
 • Jobber for konfliktdemping og løsninger som gjør samfunnet bedre i stand til leve sammen med store rovdyr. Det betyr blant annet deltagelse i prosjekter for å skape konkrete tiltak for å redusere konflikt, og for å spre informasjon og kunnskap.

Derfor trenger rovdyrene din hjelp

Hvert år tillater myndighetene jakt på rovdyr, som fører til at bestandene holdes nede på et kunstig lavt nivå og gjør at rovdyrene er truet av utryddelse.

Beslutningene om jakt påvirkes av mange sterke aktører som ønsker færre eller ingen rovdyr i norsk natur. Derfor må arbeidet for å endre norsk rovdyrpolitikk fortsette. For å klare det, trenger vi din hjelp!

Som rovdyrfadder bidrar du til at rovdyrene har en stemme, og en mulighet til å overleve.

Bli rovdyrfadder i dag og bidra i kampen for en villere natur!

For å gi deg skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt.

Vi bruker e-post og mobilnummer til å holde deg oppdatert om ditt fadderskap. Vi lover å ikke spamme deg.

Fant du det du lette etter?