Stopp forsøplingen - redd livet i havet!

Havet fylles med stadig mer plast. Signer underskriftskampanjen og bli med oss i kampen for å få en slutt på at søppel havner i havet og tar livet av artene som bor der.

Skriv under - Bli med i kampen mot plast i havet!

Havet er fullt av plast. Plastforurensningen har store konsekvenser for liv og levebrød for folk over hele verden. Den ødelegger livet i havet - fisk, havskilpadder, hvaler, fugler og korallrev lider av plastforurensningen.

Den enorme mengden plastavfall som verdenssamfunnet produserer, har ført til mer organisert kriminalitet. Det avdekkes i en ny rapport som den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen Interpol og WWF har offentliggjort.

– Plast som vi forbrukere kildesorterer og forventer at skal resirkuleres og brukes på nytt, havner hos kriminelle som dumper eller brenner det. Plasten ender opp i havet og i naturen, til stor skade på både dyr, miljø og mennesker, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Dette problemet må vi løse sammen. Vi må ha en samlet global respons, og alle verdens myndigheter må holdes ansvarlige for å få slutt på problemet.

Ett av virkemidlene for å stoppe plastforurensningen, vil være en FN-avtale for å stanse plastutslippene innen 2030.

I dag står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen. Det må vi endre på!

Derfor trenger vi en global rettslig bindende avtale, slik at alle verdens land blir forpliktet til å stanse utslippene av plast til havet.

WWFs underskriftskampanje for en global avtale mot plast i havet har allerede mer enn to millioner signaturer. Bli en del av løsningen og signer, du også!

Signer oppropet

Ditt navn vil stå på signaturlisten vi leverer til mottaker av oppropet. E-posten din blir ikke delt eller vist. Denne siden er beskyttet av reCaptcha og er underlagt Googles personvernregler og vilkår for bruk

Mer enn 2 millioner underskrifter

– Verdens statsledere må innse at plastforsøplingen i aller høyeste grad krysser landegrenser, derfor må vi håndtere dette problemet i fellesskap. På bakgrunn av denne rapporten, etterlyser WWF støtte fra myndigheter, rettsinstanser, næringslivsaktører og forbrukere, til opprettelsen av en global forpliktende avtale på plasthåndtering, forteller Andaur.

Mer enn 2 millioner mennesker i mer enn 40 land har så langt skrevet under WWFs opprop om en global plastavtale.

– En global avtale må inneholde krav om nasjonale handlingsplaner og retningslinjer, den må forsterke påbegynte initiativer som å fase ut engangsartikler i plast, og sørge for utvikling av bærekraftige alternativer til plast, forklarer Andaur.

– I lys av den pågående debatten rundt effekten av norsk resirkulering, er nasjonal kontroll avgjørende. Dersom man ikke vet hvor mye plast som til enhver tid finnes på det nasjonale markedet, er det nærmest umulig å vite hva som skjer med den etter bruk, fortsetter hun.

– I tillegg trengs det økonomisk støtte til avfallshåndtering i lavinntektsland, legger hun til.

Interpol (International Criminal Police Organization) er en internasjonal organisasjon etablert i 1923 for å bidra til internasjonalt kriminalpolitisamarbeid. Organisasjonens arbeid er hovedsakelig rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, overgrepsmateriale, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.

*INTERPOLs Environmental Compliance and Enforcement Committee Advisory Board

Undervannsbilde av korallrev med yrende liv - fiskestimer og sjøstjerner

Takk! Din underskrift er nå med i oppropet for en global avtale mot plastforsøpling!

Vis signaturen min

Kan vi dele fornavnet ditt og hvor du kommer fra? Det gjør at flere skriver under på oppropet!

«, »

Fornavn og poststed vil vises på underskriftskampanjens nettsted, og kan også bli brukt i annen markedsføring av denne kampanjen. Vi legger til sted sammen med signaturen din på oppropet

Takk. Navnet ditt bidrar til å vise at vi ikke er alene i kampen for en bedre verden.