Stopp forsøplingen - redd livet i havet!

Havet fylles med stadig mer plast. Signer underskriftskampanjen og bli med oss i kampen for å få en slutt på at søppel havner i havet og tar livet av artene som bor der.

Skriv under - Bli med i kampen mot plast i havet!

Havet er fullt av plast. Plastforurensningen har store konsekvenser for liv og levebrød for folk over hele verden. Den ødelegger livet i havet - fisk, havskilpadder, hvaler, fugler og korallrev lider av plastforurensningen.

Dette problemet må vi løse sammen. Vi må ha en samlet global respons, og alle verdens myndigheter må holdes ansvarlige for å få slutt på problemet. Derfor jobber WWF for å få på plass en FN-avtale for å stanse plastutslippene innen 2030.

I dag står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen. Det må vi endre på!

Vi trenger en global rettslig bindende avtale, slik at alle verdens land blir forpliktet til å stanse utslippene av plast til havet.

WWFs underskriftskampanje for en global avtale mot plast i havet har allerede mer enn to millioner signaturer. Bli en del av løsningen og signer, du også!

Signer oppropet

Ditt navn vil stå på signaturlisten vi leverer til mottaker av oppropet. E-posten din blir ikke delt eller vist. Denne siden er beskyttet av reCaptcha og er underlagt Googles personvernregler og vilkår for bruk

Mer enn 2 millioner underskrifter

– Verdens statsledere må innse at plastforsøplingen i aller høyeste grad krysser landegrenser, derfor må vi håndtere dette problemet i fellesskap. Nå er det på tide å vise verdens ledere at vi er mange som krever en global forpliktende avtale for å hindre at plast havner i naturen, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Mer enn 2 millioner mennesker i mer enn 40 land har så langt skrevet under WWFs opprop om en global plastavtale.

– En global avtale må inneholde krav om nasjonale handlingsplaner og retningslinjer, den må forsterke påbegynte initiativer som å fase ut engangsartikler i plast, og sørge for utvikling av bærekraftige alternativer til plast. I tillegg trengs det økonomisk støtte til avfallshåndtering i lavinntektsland, sier Andaur.

Hvorfor haster det nå?

Om kun noen måneder, i februar 2022, skal andre del av FNs femte miljøforsamling gå av stabelen i Nairobi. Her møtes verdens klima- og miljøministere for å utforme miljøagendaen og komme med viktige innspill til FNs miljøprogram (UNEP). En rekke land vil peke på dette som det naturlige startskuddet for en formell forhandlingsprosess for en global plastavtale.

Vi ønsker å sende ministerne av gårde med folkets støtte i ryggen! Signer oppropet og la verdens ledere høre det klart og tydelig at vi krever en global rettslig bindende avtale for å stanse utslipp av plast i havet!

Søppel i havet øker i mengde

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet! Og mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050.

Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns. Det betyr at det vi ser flytende i vannskorpa og liggende på strender, kun er toppen av isfjellet. Derfor er det ekstremt viktig å få stanset tilførselen av plast før den når havet. Når plasten først har havnet på havets bunn, er det mye vanskeligere å bli kvitt den.

Vi trenger en global avtale for å stanse plast i havet

I dag står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen.

Derfor trenger vi en global avtale mot plast i havet. Et rettslig bindende rammeverk kan skape den nødvendige retningen på arbeidet gjennom både et globalt mål om nullutslipp og ved at alle verdens land blir rettslig forpliktet til å stanse utslippene av plast til havet.

Avtalen må sørge for:

  • bedre avfallshåndtering.
  • standarder for plastprodukter og resirkulering.
  • forbud mot produkter som ikke lar seg samle inn og håndtere på en forsvarlig måte.
Undervannsbilde av korallrev med yrende liv - fiskestimer og sjøstjerner

Takk! Din underskrift er nå med i oppropet for en global avtale mot plastforsøpling!

Vis signaturen min

Kan vi dele fornavnet ditt og hvor du kommer fra? Det gjør at flere skriver under på oppropet!

«, »

Fornavn og poststed vil vises på underskriftskampanjens nettsted, og kan også bli brukt i annen markedsføring av denne kampanjen. Vi legger til sted sammen med signaturen din på oppropet

Takk. Navnet ditt bidrar til å vise at vi ikke er alene i kampen for en bedre verden.