Stopp forsøplingen - redd livet i havet!

Havet fylles med stadig mer plast. Vi vil stoppe forsøplingen og redde livet i havet! Bli med oss i kampen for å få en slutt på at plast og annet søppel havner i havet og tar livet av artene som bor der.

Skriv under - Bli med i kampen mot plast i havet!

Havet er fullt av plast. Plastforurensningen har store konsekvenser for liv og levebrød for folk over hele verden. Den ødelegger livet i havet - fisk, havskilpadder, hvaler, fugler og korallrev lider av plastforurensningen.

Dette problemet må vi løse sammen. Vi må ha en samlet global respons, og alle verdens myndigheter må holdes ansvarlige for å få slutt på problemet. Plastkrisen ble skapt i løpet av én enkelt levetid og kan løses på ti år – men da må vi handle sammen nå!

Ett av virkemidlene for å stoppe plastforurensningen, vil være en FN-avtale for å stanse plastutslippene innen 2030.

Vi krever at norske myndigheter stiller seg bak en global avtale som har:

  • strenge og forpliktende mål for å redusere mengden forurensning fra hvert enkelt medlemsland.
  • krav om nasjonale handlingsplaner for å nå målene.

Denne underskriftskampanjen er en del av et internasjonalt opprop hvor over 1,6 millioner mennesker har signert. Hjelp oss å nå to millioner underskrifter!

Signer oppropet

Ditt navn vil stå på signaturlisten vi leverer til mottaker av oppropet. E-posten din blir ikke delt eller vist. Denne siden er beskyttet av reCaptcha og er underlagt Googles personvernregler og vilkår for bruk

Havet er hjemmet til millioner av arter

Livet begynte i havet. Her finnes utallige arter, og mange av dem gjenstår det fortsatt å oppdage. Men dette enorme myldret av liv er i ferd med å forsvinne.

Bare siden 1970 har nesten 40 prosent av dyrene blitt borte, og nå er vi i tillegg i ferd med å fyllet havet med søppel.

Søppel i havet øker i mengde

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet! Og mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050. Da kan vekten av plast i havet ha oversteget vekten av fisk der.

Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns. Det betyr at det vi ser flytende i vannskorpa og liggende på strender, kun er toppen av isfjellet. Derfor er det ekstremt viktig å få stanset tilførselen av plast før den når havet. Når plasten først har havnet på havets bunn, er det mye vanskeligere å bli kvitt den.

Eurythenes plasticus - oppkalt etter havplasten

Selv i Marianergropen - verdens dypeste havområde - er det allerede plast.

Marinbiolog Alan Jamieson og hans forskerteam ved Universitet i Newcastle fant nylig en ny art i Marianergropen. Arten er et lite dyr i krepsdyrfamilien, vi kan kalle det en slags tangloppe. Inne i dyrets kropp ble det funnet små biter av den vanlige husholdningsplasten PET.

Forskerne valgte å gi arten, et lite dyr som tilhører krepsdyrfamilien, navnet Eurythenes plasticus for å advare mot de alvorlige konsekvensene av plastforsøpling. Arten og funnene er beskrevet i detalj i en studie som ble publisert 5. mars 2020.

Når vi finner igjen plastsøpla vår på et av verdens mest avsidesliggende områder, på 6.900 meters dyp, da er det virkelig grunn til å gjøre noe.

Forhåpentlig kan denne type funn åpne folks øyne. At den nye arten får navn etter plasten den hadde i seg bør bidra til at myndigheter og bedrifter forstår alvoret.

Vi trenger en global avtale for å stanse plast i havet

I dag står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til at de skal redusere forsøplingen.

Derfor trenger vi en global avtale mot plast i havet. Et rettslig bindende rammeverk kan skape den nødvendige retningen på arbeidet gjennom både et globalt mål om nullutslipp og ved at alle verdens land blir rettslig forpliktet til å stanse utslippene av plast til havet.

Avtalen må sørge for:

  • bedre avfallshåndtering.
  • standarder for plastprodukter og resirkulering.
  • forbud mot produkter som ikke lar seg samle inn og håndtere på en forsvarlig måte.
Undervannsbilde av korallrev med yrende liv - fiskestimer og sjøstjerner

Takk! Din underskrift er nå med i oppropet for en global avtale mot plastforsøpling!

Vis signaturen min

Kan vi dele fornavnet ditt og hvor du kommer fra? Det gjør at flere skriver under på oppropet!

«, »

Fornavn og poststed vil vises på underskriftskampanjens nettsted, og kan også bli brukt i annen markedsføring av denne kampanjen. Vi legger til sted sammen med signaturen din på oppropet

Takk. Navnet ditt bidrar til å vise at vi ikke er alene i kampen for en bedre verden.