Tre barn leser lekser i mørket med kun en parafin lampe som lyser opp rommet.

Ren energi for alle i Uganda

Ren energi leverer tre viktige løsninger samtidig: Økt velstand, bedre helse og bekjempelse av klimaendringene.

Hvorfor jobber WWF med ren energi i Uganda?

Hele 1,3 milliarder av verdens befolkning har ikke tilgang til elektrisitet. Flertallet hører til på det afrikanske kontinentet, i land sør for Sahara.

Hvert år mister rundt 4,3 millioner mennesker livet i sykdommer som forårsakes av helseskadelig os fra parafinlamper og åpne ildsteder – flere enn dem som dør av aids og malaria til sammen. Forbruket av fyringsved og trekull fører også til avskoging og klimagassutslipp. Afrika trenger energi, men den må være ren og bærekraftig.

I distriktet Kasese i Uganda er overgangen til solenergi og andre rene løsninger godt i gang, takket være et prosjekt som WWF bidrar til. Fem distrikter til er blitt med, og WWF er i ferd med å utvide til ytterligere 20 distrikter. Målet er at satsingen etter hvert blir spredt til resten av landet, og deretter flere afrikanske land.

Kasese: The Champion District

Over femti år etter at det første vannkraftverket i Uganda ble bygget, mangler fortsatt hele 85 prosent av befolkningen på 37 millioner mennesker tilgang til strøm. Folk er i stor grad avskåret fra muligheten til å leve sunne og produktive liv.

Hva må gjøres om vi skal skaffe ren energi til alle i Uganda?

Det var spørsmålet WWF stilte seg i 2012, sammen med partnere i næringslivet og lokale myndigheter i distriktet Kasese. Svaret var å gjøre Kasese om til et Champion District – et foregangsdistrikt i Uganda hvor alle har tilgang til ren og fornybar energi. Det ville innebære å bygge opp et marked for energitjenester som fattige har råd til. Noe sånt klarer ingen å gjøre alene.

Bærebjelken i Champion District-initiativet er derfor samarbeid mellom næringsliv og lokale organisasjoner og myndigheter. Resultatene i Champion District skal inspirere alle landets distrikter og de nasjonale myndighetene til å følge etter.

Slik er oppskriften:

Næringslivet selger solcellepaneler og bygger solcelleparker. Frivillige organisasjoner distribuerer solcellepaneler til bygda. Der tilbyr lokale lånegrupper mikrokreditt slik at flere får råd til å kjøpe solcellepanel på avbetaling. Frivillige organisasjoner driver opplysningskampanjer som får folk til gjøre mer bevisste kjøp av energitjenester til husholdningen. WWFs oppgave er å matche partnere, legge til rette for samarbeid mellom dem, og å bygge opp kapasitet hos lokale organisasjoner og myndigheter.

Gode resultater så langt:

  • I Kasese har 50.000 familier fått solenergi til belysning og lading av mobiltelefoner (som de bruker til både banktjenester og næringsvirksomhet). Familiene har også tatt i bruk rentbrennende og energieffektive kokeovner.
  • Ytterligere fem ugandiske distrikter er i ferd med å gjennomføre den samme satsingen som i Kasese. Arua og Masindi har vedtatt strategier for å ta i bruk mer ren og fornybar energi, mens tre nye distrikter er i gang med å lage sine strategier.
  • I 2015 kom WWF-rapporten "Energy Report for Uganda", den første av sitt slag for et afrikansk land. Rapporten tegner et kart for en fornybar fremtid for Uganda, hvor fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling og velstand ikke skjer på bekostning av natur og klima.

Har du spørsmål om WWFs arbeid i Uganda?

Fant du det du lette etter?