Tre barn leser lekser i mørket med kun en parafin lampe som lyser opp rommet.

Ren energi for alle i Uganda

Ren energi leverer tre viktige løsninger samtidig: Økt velstand, bedre helse og bekjempelse av klimaendringene.

Hvorfor jobber WWF med ren energi i Uganda?

I Uganda mangler 85 prosent av befolkningen på 37 millioner mennesker tilgang til strøm. De aller fleste bruker parafinlamper og lager maten sin på et åpent ildsted.

Å puste inn os fra parafinlamper og røyk fra åpne ildsteder er svært helseskadelig. Hvert år mister rundt fire millioner mennesker verden over livet i sykdommer som forårsakes av skadene på lunger og hjerte – flere enn dem som dør av aids og malaria til sammen.

Forbruket av fyringsved og trekull til matlaging fører også til avskoging. Områder med skog i Uganda har blitt redusert med 60 % siden 1990. Det voksende behovet for trekull og ved øker presset på skogen.

Uganda trenger energi. Den må være ren og bærekraftig.

Dette gjør WWF

WWF gir folk på bygda tilgang til solenergi og effektive kokeovner som bruker mindre ved og gir mindre skadelig røyk i huset. Pakkene med utstyr for å bruke solenergi hjemme inneholder lyspærer med ledninger, mobillader, batteripakke og solcellepanel til å installere på taket.

WWF gir også folk mulighet til å betale på avbetaling. Vi jobber sammen med myndigheter, næringsliv og vårt nettverk av frivillige organisasjoner for å få på plass ordninger som må til for at dette skal skje.

Frivillige organisasjoner distribuerer solcelleutstyr og kokeovner

WWF kjøper inn solcelleutstyr og kokeovner som vi deler ut til vårt nettverk av frivillige organisasjoner. De frivillige organisasjonene finner husholdninger som er interessert i å kjøpe dette utstyret. Disse husholdningene får tilbud om å bli medlem av lånegrupper, som gir dem mulighet til å kjøpe solcelleutstyr og kokeovner på avbetaling.

På sikt har WWF som mål at produsentene skal ta i bruk nettverket av frivillige organisasjoner til å distribuere sine produkter, slik at WWF kan slutte å fungere som oppkjøper.

En liten andel av kjøpssummen går inn i et fond som skal dekke kostnaden de frivillige organisasjonene har med å distribuere og demonstrere utstyr. WWF driver fondet i dag, men jobber for at myndighetene skal ta over i løpet av 2020.

Lokale myndigheter legger til rette for næringsutvikling

WWF hjelper lokale myndigheter med å lage planer for hvordan alle skal få tilgang til ren energi. Blant tiltakene er å etablere insentiver for selskaper som selger solenergi og kokeovner, drive informasjonskampanjer rettet mot befolkningen og plante skog som kan dekke etterspørselen av fyringsved og trekull.

Nasjonale myndigheter setter standarder for kvalitet

WWF jobber med nasjonale myndigheter for å få på plass kvalitetsstandarder for solcelleutstyr og kokeovner. Solcellepaneler og kokeovner av uakseptabel kvalitet går fort i stykker og gjør at folk kaster bort pengene sine. Dessuten mister mange troen på teknologien. En minstestandard for kvalitet som må oppfylles før et produkt kan selges på markedet vil langt på vei løse problemet.

Gode resultater så langt:

  • Myndighetene i Kasese, Arua og Masindi har vedtatt planer for å ta i bruk mer ren og fornybar energi. Ytterligere tre distrikter er i gang med å lage sine planer.
  • I Kasese har 50.000 familier kjøpt solcelleutstyr til belysning og lading av mobiltelefoner. Familiene har også tatt i bruk rentbrennende og energieffektive kokeovner.
  • Ca 60 frivillige organisasjoner spredt fra nord til sør i Albertine Graben er involvert i distribuering av solcelleutstyr og kokeovner.
  • 70 lånegrupper har begynt å tilby sine medlemmer muligheten til å kjøpe produktene på avbetaling.
  • 55 personer er lært opp som teknikere til å installere og vedlikeholde solcelleutstyret.
  • Ett selskap har inngått en avtale med en frivillig organisasjon om å samarbeide om distribusjon.
  • WWF administrerer et fond på ca NOK 40.000 som kan brukes for å finansiere distribusjonsnettverket.
  • I 2015 publiserte WWF rapporten "Energy Report for Uganda", den første av sitt slag for et afrikansk land. Rapporten tegner et veikart for en fornybar fremtid for Uganda, hvor fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling og velstand ikke skjer på bekostning av natur og klima.

Fant du det du lette etter?