En afrikansk gutt sitter og ser på lite vannhull.

Hvordan leve med klimaendringer i Afrika

Afrika bidrar minimalt til globale klimagassutslipp, men blir kanskje hardest rammet av klimaendringene. Både dyr, natur og millioner av mennesker er truet.

Hva er klimatilpasning og klimasmart naturvern?

En viktig del av WWFs klimaarbeid, er å jobbe med klimatilpasning og sørge for at naturvernarbeidet vårt er klimasmart. Det handler om å gjøre mennesker og lokalsamfunn – og naturen de lever i og av – mest mulig i stand til å motstå eller takle klimaendringene. Naturen må kunne overleve, mens menneskene må ha trygge levekår og stabile inntekter.

WWF i Norge bidrar til prosjekter for klimatilpasning blant annet i Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Madagaskar, Mosambik.

Hvorfor jobber WWF med klimatilpasning i Afrika?

Klimaendringene skaper store utfordringer for målet om en bærekraftig fremtid for alle. Selv om vi klarer å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader, vil verden slik vi kjenner den forandre seg.

Mennesker og natur i Afrika opplever allerede endringer som er forårsaket av global temperaturstigning. Flere og mer intense tørkeperioder, ustabile nedbørsmønstre og kraftigere stormer lager store ødeleggelser. Resultatet er tap av naturmangfold, problemer med tilgangen på vann, mindre matsikkerhet og økt migrasjon blant både mennesker og dyr.

FNs klimapanel (IPCC) har forsket på hvordan klimaendringer kan komme til å påvirke Afrika i fremtiden:

 • Avlingene fra landbruk som bare får vann fra regn, kan bli redusert med opptil 50 prosent. Det vil forverre matvaresikkerheten for millioner av mennesker sør for Sahara, og faren for underernæring vil øke.
 • Innen 2020 vil mellom 75 og 250 millioner mennesker i Afrika merke økt press på vannressursene på grunn av klimaendringer. I mange afrikanske land er en stor andel av befolkningen avhengig av selvbergingslandbruk og naturressurser for å livnære seg. Knappere vannressurser vil gjøre dette stadig vanskeligere.
 • Innen 2080 kommer tørre og halvtørre landområder til å øke med mellom 5 og 8 prosent.

Klimaendringer truer dyr også

Mange afrikanske dyrearter er truet av klimaendringer, deriblant elefanten. Elefantene er sårbare for sterk varme, og de trenger mye ferskvann til drikke og nedkjøling. Det betyr at de kommer til å slite ved økte temperaturer som følge av global oppvarming.

Klimaendringene kommer til å gjøre store leveområder ubeboelige for en rekke ville dyr. Blant annet vil 82 prosent av Afrikas antilopearter få sine leveområder halvert innen 2080 som følge av et endret klima.

En annen konsekvens er flere alvorlige konflikter mellom mennesker og dyr, fordi de blir konkurrenter om land, vann og andre naturressurser. Økt oversvømmelse eller tørkeperioder kan gjøre at folk flytter og slår seg ned i de ville dyrenes leveområder. Enten det er jakten på vann eller rovdyr som angriper menneskers husdyr, så blir det vanskeligere for både mennesker og dyr å overleve.

Dette gjør WWF

WWF jobber for at

 • klimarisikoen for folk og natur blir allment akseptert, og at ulike former for klimatilpasning blir kartlagt og iverksatt
 • klimatilpasning skal stå sentralt i nasjonal politikk og lovgivning i de afrikanske landene
 • sivilsamfunnsorganisasjoner blir styrket, slik at de kan drive lobbyarbeid for å få klimatilpasning på agendaen.

Gode resultater så langt:

 • Mer enn 500 personer i sju ulike lokalsamfunn har fått opplæring i klimaendring- og tilpasning.
 • Flere tusen mennesker samt ville dyr og natur er blitt mer motstandsdyktige mot klimaendringer. Det er takket være ulike tiltak: Soldrevne vanningshull for mennesker og dyr, klimasmart jordbruk (mer stabil vanntilgang og avlinger som takler tørke bra), og gjenoppbygging av mangroveskog som beskytter fiskeanlegg og gir buffer mot storm.
 • Installering av mini-værstasjoner, slik at man lettere kan forutsi og tilpasse seg endringer i vær og klima.
 • Både WWF og sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt innspill til klimarelatert nasjonal politikk.
 • Økt forståelse for sentrale klimarelaterte spørsmål og hvordan klimaendringene utgjør en risiko for både mennesker, dyr og natur.
 • Tiltak for klimatilpasning er integrert i fem av WWFs naturvernstrategier for afrikanske land.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med klimasmart naturvern i Afrika?

Fant du det du lette etter?