Bærekraftig fiske i Det sørvestindiske hav

Det sørvestindiske hav er matfat og arbeidsplass for millioner av mennesker. Her finnes også sårbare arter og naturtyper, men området er under sterkt press fra blant annet overfiske.

Hvorfor jobber WWF med fiskeri utenfor Afrika?

Det sørvestindiske hav er et av verdens viktigste marine områder for naturmangfold. Sjeldne skilpadder, sjøkuer og til og med kvastfinnefisk – som regnes som en levende fossil – er blant de mange sårbare og truede artene som lever her. I tillegg kommer unike naturtyper som korallrev, sjøgressenger og mangroveskog.


Dette havområdet for mat og inntekter til mer enn 60 millioner mennesker som lever langs kysten. Fiskeri er en av de viktigste økonomiske sektorene for landene her. Næringen spiller også en stor rolle for fattigdomsbekjempelse, matsikkerhet og sosial stabilitet.

Men: Alt dette trues av overfiske. I 2013 var 34 prosent av fiskebestandene i det sørvestindiske hav overutnyttet på grunn av en forvaltning som ikke er bærekraftig.

Dette gjør WWF

WWF har siden 2001 arbeidet nært sammen med fiskesamfunn, nasjonale myndigheter og regionale fiskeriorganisasjoner for å få til bærekraftig forvaltning av fiskebestandene og et sunnere hav.

Arbeidet konsentrerer seg om forvaltning på nasjonalt nivå av blekksprut, reker og hummer, og bærekraftig forvaltning på regionalt nivå av tunfiskbestanden.

Gode resultater så langt:

  • Fangsten av tre tunfiskarter er på bærekraftig nivå i regionen.
  • Det er blitt laget utkast til en regional fiskeriavtale som skal sikre samarbeid om marine ressurser på tvers av landegrenser i regionen.
  • Alle landene i regionen, med unntak av Tanzania, har signert den internasjonale avtalen om havnestatskontroll som skal hindre ulovlig, uregulert og urapportert fiske.
  • I Tanzania er fisket på blekksprut blitt stengt periodevis for å sikre en levedyktig bestand. Dette har ført til en kraftig økning i mengden fangst, noe som er et godt eksempel på at bærekraftig forvaltning av ressursene gir mening både for naturen og menneskene som lever av havet.

Fant du det du lette etter?