To lyse ulver med hodene vendt mot kameraet og to bjørner med ryggen til nærmer seg et kadaver fra hver sin side. En sort ravn flyr over og vil også gjerne sikre seg en godbit.

Å leve med store rovdyr i Europa

Flere europeiske rovdyrbestander har vokst de senere årene, noe som øker risikoen for konflikt mellom mennesker og rovdyr. Det delvis EU-finansierte prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores forsøker å bøte på dette.

Hvorfor jobber WWF med å fremme sameksistens med store rovdyr i Europa?

Ulv, bjørn, jerv, gaupe og pantergaupe er de fem store rovdyrartene som finnes i Europa – fra Norge i nord til Balkan-halvøya i sør. Gjennom prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores møtes fagfolk fra 16 land for å finne gode løsninger for hvordan folk og rovdyr kan leve godt og fredelig sammen.

Representanter fra forvaltningen, beitenæringen og miljøorganisasjoner i 16 land i Europa møtes i dette prosjektet, som skal gå over fire år. Målet er å samle og dele kunnskap og løsninger som gjør det mulig for europeiske land å ta vare på sine rovdyr samtidig som det tas hensyn til menneskene som bor side om side med dem.

Tanken er at det finnes mange gode løsninger som fungerer, men at kjennskapen til dem ikke er god nok. Håpet er at tiltak som har vist seg å fungere blir tatt i bruk i flere land – til fordel for både mennesker og rovdyr.

WWF Verdens naturfond deltar i prosjektet, som vi håper vil være et bidrag på veien mot en bedre forvaltning av de truede norske rovdyrene.

Denne videoen viser enkeltpersoners erfaringer med å leve med og arbeide i områder med store rovdyr.

Å finne praktiske løsninger

Arbeidet som gjøres gjennom LIFE handler om alt fra å skulle håndtere de sosiale, økonomiske og økologiske utfordringene som rovdyrene bringer med seg når de kommer tilbake til det europeiske kontinentet, til å finne praktiske løsninger for å beskytte beitedyr og motvirke frykt.

I tillegg til en rekke av de europeiske WWF-kontorene, er tre store forskningsinstitutter involvert – to tyske og ett italiensk: Elmauer Institutt, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg og Eliante. Arbeidet koordineres av WWF-Tyskland.

 • Ulver i Europa

  12.000

 • Bjørner i Europa

  17.000

 • Gauper i Europa

  9.000

 • Jerver i Europa

  1.250

Rovdyrenes tilbakekomst

Mange europeiske land fikk sterkere vern av rovdyr på 1970-tallet. I dag ser vi at rovdyrene har reetablert seg i flere områder etter å ha vært utryddet i mange tiår som følge av jakt, tap av leveområder og for lite mat.

De største konfliktene mellom mennesker og rovdyr ser ut til å oppstå i de landene rovdyrene har vært utryddet fra og er på vei til å reetablere seg i. De områdene som har hatt rovdyr kontinuerlig, slik som Baltikum, Romania og Kroatia, later til å akseptere rovdyrenes nærvær på en annen måte.

Naturens evne å restaurere seg er beundringsverdig. I en tid da vi har mistet mer enn halvparten av verdens dyr på drøye 40 år, representerer rovdyrenes tilbakekomst håp. Rovdyrene spiller en viktig rolle i økosystemene, og klarer samtidig å bo tett på mennesker i et fragmentert landskap som de fleste europeiske land har – det vil si at leveområdene til rovdyrene ikke er sammenhengende.

Har du spørsmål om prosjektet LIFE EuroLargeCarnivores? Kontakt WWF:

Fant du det du lette etter?