En fargerik kameleon sitter på en gren og ser rett frem.

Skattkisten Madagaskar tømmes for natur

Ikke noe annet sted i verden er naturmangfoldet rikere og mer spesielt enn på Madagaskar. Dessverre er det i ferd med å bli borte.

Derfor jobber WWF på Madagaskar

Den unike naturen er truet

Madagaskar er et skattkammer av naturmangfold. Mer enn 80 prosent av artene som lever der, finnes ingen andre steder på jorda – deriblant 1000 forskjellige orkideer og 111 lemurarter. På øya er det også børstepinnsvin og sjeldne skilpadder, snikekatter, kameleoner og penselsvin.

Dessverre er den fantastiske naturen på Madagaskar i ferd med å bli utryddet. Hele 91 prosent av den opprinnelige skogen er borte, 94 prosent av lemurartene er truet, og 80 prosent av palmeartene holde på å forsvinne. Hovedårsaken er avskoging på grunn av ikke-bærekraftig landbruk. Når skogen rammes, er det ikke bare trær og planter som lider, men også alle dyrene som lever der.

Naturmangfoldet på Madagaskar blir også utarmet på grunn av omfattende og ulovlig handel med truede arter, deriblant skilpadder og tretypen rosewood. På toppen av det hele kommer belastende fiskemetoder og klimaendringer, som truer korallrevene og det rike dyrelivet der.

Høye Baobab trær i Madagaskar landskap med blå himmel og gul vei.
Baobab-treet er Madagaskars nasjonaltre og nasjonalsymbol. Det finnes totalt åtte arter baobab, hvorav seks ikke vokser andre steder enn på Madagaskar. Av disse seks stedegne artene, har halvparten status som truet.

Tapet av natur rammer de fattigste

Naturen på denne planeten er grunnlaget for all utvikling og velstand. Og ingen er mer avhengig av jordas ressurser enn mennesker i fattige land. De trenger en sunn natur for å skaffe seg mat, arbeid og inntekter gjennom blant annet jordbruk og fiske. Da blir de også ekstra sårbare når livsgrunnlaget forvitrer.

Madagaskar er et av verdens mest fattige land. Over 90 prosent av befolkningen lever på under to dollar om dagen. Uten en mer bærekraftig forvaltning av naturressursene på øya, vil det ikke være mulig å bekjempe den omfattende fattigdommen.

Jakt og hogst har utryddet flere lemurarter

Lemuren er en primat, og kan minne om en blanding av katt, ekorn og hund. Navnet lemur kommer fra latin og betyr "nattens ånder".

Lemuren lever bare på Madagaskar, og i dag er det cirka 50 ulike arter igjen av den. Alle er truet.

Lemurer er sosiale vesener som holder til i grupper. De minste er mest aktive om natten, de største om dagen. De bruker stemme, lukt og bein til å kommunisere.

WWF jobber for å redde verdens siste lemurarter fra utryddelse.

Dette gjør WWF

WWF er den største naturvernorganisasjonen på Madagaskar, og har vært til stede på øya i mer enn 50 år.

Den første tiden handlet arbeidet mest om å skulle ta vare på enkeltarter og deres leveområder. Etterhvert er det blitt utvidet til å omfatte både dette og arbeid for at lokalbefolkningen skal kunne bruke og høste av naturen på bærekraftig vis – slik at avskogingen og tapet av arter kan stanses. For det er mulig!

Blant tiltakene WWF har iverksatt gjennom sitt arbeid på øya, er etablering av treplantasjer for fyringsved, energieffektive kokeovner, opplæring i bærekraftig jordbruk, og utvikling av planer for hvordan lokalsamfunn best kan forvalte naturen.

Denne videoen viser noe av det fantastiske dyrelivet og naturmangfoldet på Madagaskar, som WWF jobber for å bevare.

Gode resultater så langt:

  • I de to beskyttede områdene Tsimanampesotse og Amronon'I Onilahy, har avskogingen gått ned fra 201 hektar i 2015 til 15 hektar i 2017.
  • Kvinnelige entreprenører som har startet med produksjon av tang har økt familiens inntekt med omtrent 700 NOK i måneden.
  • To nye områder er blitt anerkjent som våtmark av høy internasjonal betydning under Ramsar-konvensjonen: Nosy Ve Androka og Amoron’I Onilahy.
  • En nasjonal bioenergilov er blitt vedtatt, takket være WWFs arbeid sørvest på Madagaskar. Loven åpner for regulering av fyringsvedsektoren. Målet er at folk fortsatt skal kunne tjene penger på produksjon av trekull, samtidig som dette skjer på bærekraftig vis.
  • Tsimanampesotse National Park og Amoron’I Onilahy er blitt to nye prioriterte områder for lemurarbeidet på Madagaska. De skal inkluderes i den neste verneplanen for lemurene på øya.

Har du spørsmål om WWFs arbeid på Madagaskar?

Fant du det du lette etter?