Avskoging i Acre, Brasil

Arbeid med Kina for å redde skog i Brasil og Sørøst-Asia

Kina er verdens største importør av råvarer som kan ha bidratt til å ødelegge regnskog i Amazonas og Sørøst-Asia. Derfor er det viktig at kineserne blir med på å gjøre råvarehandelen sin avskogingsfri.

Derfor jobber WWF i Kina for å redde regnskog

Kina spiller en sentral rolle


Avskogingen i verden skyldes i stor grad produksjon av handelsvarer. Regnskog blir hugget ned for å gjøre plass til råvarer – som soya og palmeolje – eller til beitemark for storfe i forbindelse med kjøttproduksjon. I tillegg kommer hogst for salg av papirmasse og papir.

Kina er en av verdens største importører av soya, kjøtt og papirprodukter fra Brasil og Sørøst-Asia. Her finner vi også noen av verdens mest unike og sårbare regnskoger, som Amazonas og skogene på Borneo og Sumatra.

Befolkningsvekst i verden fører til økt etterspørsel etter ulike råvarer. Når det ikke blir stilt miljøkrav til produksjonen av disse, gir det ofte til negative konsekvenser for natur og miljø.

Om Kina stiller krav til at varer som blir importert ikke skal ha skadet regnskog i løpet av produksjonen, kan det bidra til at enorme markeder endrer seg i bærekraftig retning. Og til å redusere avskogingen.

Kompliserte råvarekjeder

Arbeid for avskogingsfri råvarehandel er krevende. Mange av råvarene som produseres på bekostning av regnskog, finner nemlig veien inn i en rekkeulike sluttprodukter. Det er altså ikke bare importører som må ta miljøansvar, men også dem som kjøper råvarene for å lage andre ting.

Soyaproduksjon er den nest største driveren av avskoging i Sør-Amerika (kvegdrift er den største). Mesteparten av verdens soya går til dyre- og fiskefôr.

Råvaren finnes også i en rekke dagligvareprodukter, som soyaolje og soyamel. Fordi soya blir brukt i fôr, er den en "skjult" ingrediens i flere andre matvarer – som kjøtt, ost og melkesjokolade.

Soya blir også brukt til å produsere kosmetikk og medisin.

Tap av regnskog truer både dyr og mennesker

De tropiske regnskogene ligger som et grønt belte rundt ekvator. Her er det en jevn temperatur hele året på om lag 27°C, høy luftfuktighet og et kretsløp der ting brytes ned og omdannes til nytt liv.

Disse frodige, eviggrønne skogene dekker i dag ikke mer enn om lag 6 prosent av jordas overflate, men er hjemmet til mellom 50 og 90 prosent av alle verdens arter.

Regnskogene og artene som lever der er avgjørende for alt liv på jorda. Artene i skogen er viktig som grunnlag for både mat, medisiner og materialer. Ikke minst: Regnskogene gir livsgrunnlag til millioner av mennesker.

Avskoging gir store klimagassutslipp

Regnskogene har også stor betydning for klimaet på jorda. Sammen med resten av verdens skoger fungerer regnskogene som jordas lunger, de tar opp CO2, binder karbonet og produserer oksygen gjennom fotosyntesen.

Opp mot 20 prosent av utslippene av klimagasser i verden kommer fra avskoging og skogforringelse.

Å redusere avskoging er derfor helt sentralt i kampen mot global oppvarming.

Dette gjør WWF

Prosjektet mot avskoging er et samarbeid mellom WWF i Norge og Kina. Det er rettet mot følgende målgrupper:

  1. Kinesisk næringsliv som importerer og forbruker råvarer fra Brasil eller sørøst-asiatiske land. Mål: Kartlegge forsyningskjedene og oppmuntre selskapene til å unngå råvarer som kan knyttes til tap av regnskog.
  2. Forbrukere, altså den kinesiske befolkningen på 1,6 milliarder mennesker. Mål: Skape økt bevissthet om sammenhengen mellom visse handelsvarer og avskoging, slik at folk kan stille krav til både landets importører og forhandlere.
  3. Finansinstitusjoner. Mål: At investorer får verktøy til å vurdere avskoging som risiko i sine investeringer, og at de begynner å bruke avskoging som et kriterium for ikke å investere i visse varer og selskaper.
  4. Den kinesiske regjeringen. Mål: At det tas hensyn til avskoging i utvikling av bilateral handelspolitikk mellom Kina og Brasil samt Kina og Indonesia.

Har du spørsmål om WWFs arbeid med Kina mot avskoging i Brasil og Sørøst-Asia?

Fant du det du lette etter?