• Grønn liste
  • Gul liste

Tunfisk (på boks)

Thunnus sp.

De fleste av tunfiskartene du finner på boks er fra arter som er i grei forfatning. Men fangstmetodene varierer og noen skader havmiljøet.

Spis med god samvittighet

Tunfiskbokser merket med MSC-logo er høstet bærekraftig og er det beste miljømessige valget.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Greit valg, men ikke for mye

Tunfisk på boks er et greit miljøvalg, men spis den ikke for ofte.

Fangstmetoder

Snurpenot, ringnot, line, snurrevad, slukfiske, fiskestang og drivgarn.

Vår anbefaling

Skipjack er den vanligste arten på boks, og kommer ofte fra bestander som er i relativt sunn forfatning.

Det beste er å velge MSC-sertifisert tunfisk på boks, om du kan.

Styr unna tunfisk som ikke er sertifisert etter MSC.