• Grønn liste
  • Rød liste

Tunfisk (i sushi)

Thunnus sp.

Tunfisken som brukes i sushi gir en svært høy pris, det gjør at den er spesielt utsatt for ulovlig, uregulert og urapportert fiske.

Spis med god samvittighet

Det finnes MSC-merket tunfisk. Spør etter denne når du kjøper sushi og se etter den når du handler på butikken. Slik kan du påvirke forhandlerne til å ta det inn.

MSC-merket: Sertifisert bærekraftig sjømat, www.msc.org/no

Se etter MSC-merket for sertifisert bærekraftig sjømat.

Styr unna

Mange av tunfiskartene som vanligvis brukes i sushi er utrydningstruet og allerede overutnyttet.

Fangstmetoder

Snurpenot, ringnot, line, snurrevad, slukfiske, fiskestang og drivgarn.

Vår anbefaling

Styr unna all tunfisk som brukes i sushi som ikke er MSC-sertifisert. Tunfiskartene som brukes i sushi er ofte overfisket.