• Grønn liste
  • Rød liste

Tunfisk (i sushi)

Thunnus sp.

Tunfisken som brukes i sushi gir en svært høy pris, det gjør at den er spesielt utsatt for ulovlig, uregulert og urapportert fiske. Mange arter er overfisket.

Spis med god samvittighet

Det finnes MSC-merket tunfisk. De fleste MSC-sertifiserte tunfisk er gode miljøvalg i fiskedisken.

Styr unna

Mange av tunfiskartene som vanligvis brukes i sushi er utrydningstruet og allerede overutnyttet. Styr unna de som ikke er MSC-sertifiserte.

Fangstmetoder

Snurpenot, ringnot, line, snurrevad, slukfiske, fiskestang og drivgarn.

Vår anbefaling

Styr unna all tunfisk som brukes i sushi som ikke er MSC-sertifisert. Tunfiskartene som brukes i sushi er ofte overfisket.