Vår Code of Ethics og Code of Conduct | WWF Norway

Vår Code of Ethics og Code of ConductWWF Verdens naturfond skal praktisere og fremme de beste mulige etiske standarder innen alt vårt arbeid.
Vi skal bruke våre ressurser – både menneskelige og økonomiske – på en måte som samsvarer med standarder og forskrifter som støttes av FN og internasjonale organisasjoner. WWF vil også bekjempe korrupsjon og økonomiske misligheter.

Med verden som arbeidsplass, driver WWF viktige miljøvernprosjekter også i land som fortsatt er i utvikling når det gjelder offentlig administrasjon og sivilt samfunn. Her kan utfordringer knyttet til bedrageri og korrupsjon dessverre være store.

WWF-nettverket har lenge hatt regler for påkrevd opptreden, Code of Conduct, og WWF i Norge har i tillegg hatt egne etiske regler, Code of Ethics. WWF-nettverket har også tydeliggjort sin nulltoleranse for bedrageri og korrupsjon med særskilte retningslinjer (Fraud and Corruption Prevention and Investigation Policy).

WWF skal praktisere og fremme de beste mulige etiske standarder innen alt vårt arbeid. Vi skal bruke våre ressurser – både menneskelige og økonomiske – på en måte som samsvarer med standarder og forskrifter som støttes av FN og internasjonale organisasjoner. WWF vil også bekjempe korrupsjon og økonomiske misligheter.

Vi er godt kjent med de negative konsekvensene som bedrageri og korrupsjon fører med seg. Slike ulovligheter rammer menneskene som vi samarbeider med og naturressursene som vi forsøker å beskytte. Ikke minst fører det til misbruk av verdifulle midler som er satt av til viktig miljøvernarbeid.

Retningslinjene er skrevet på engelsk fordi WWF i Norge har engelsktalende ansatte. I tillegg deler vi våre etiske retningslinjer med partnere internasjonalt.