Presse og media | WWF Norway

Presse og mediaRessurser og informasjon

1. Kontaktinformasjon til WWFs ansatte
2. Pressebilder
3. WWFs nyhetssaker
4. Arkiv med brev, høringsuttalelser, presentasjoner etc
5. Mer om miljøorganisasjonen WWF

Pressekontakt:
Presseansvarlig Heidi Katrine Bang
Mobil: +47 915 88 168
E-post: hkbang@wwf.no

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 7 A
Postadresse: WWF-Norge, Postboks 6784 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 03 65 00
Telefaks: 22 20 06 66
E-post: post@wwf.no

Fagstab