Presse og media | WWF Norway

Presse og mediaRessurser og informasjon

1. Kontaktinformasjon til WWFs ansatte
2. Pressebilder
3. WWFs nyhetssaker
4. Arkiv med brev, høringsuttalelser, presentasjoner etc
5. Mer om miljøorganisasjonen WWF

Pressekontakt

Senior kommunikasjonsrådgiver Bente Bakken
Mobil: +47 957 20 507
E-post: bbakken@wwf.no

Markeds- og kommunikasjonssjef Ina Therese Toften
Mobil: +47 959 05 947
E-post: itoften@wwf.no

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 7 A
Postadresse: WWF-Norge, Postboks 6784 St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 03 65 00
Telefaks: 22 20 06 66
E-post: post@wwf.no

Fagstab