Oppdrag og anbud | WWF Norway

Oppdrag og anbudTar du et oppdrag for WWF Verdens naturfond?

WWF Verdens naturfond er ansvarlig for gjennomføring av en rekke store og små prosjekter, både i Norge og i våre samarbeidsland.

Det hender vi har behov for hjelp til gjennomføring, oppfølging eller evaluering av disse prosjektene. Da utlyser vi oppdrag på anbud slik at aktuelle personer, bedrifter eller organisasjoner kan melde sin interesse og tilby sine tjenester i tilknytting til slike oppdrag.

For mer informasjon om anbud og oppdrag, kontakt:
Tim Enebakk
Økonomi- og administrasjonssjef
post(@)wwf.no
Tlf: +47-22 03 65 00