Hva betyr forkortelsen WWF? | WWF Norway

Hva betyr forkortelsen WWF? rel=
Panda
© WWF
Forkortelsen WWF står for World Wide Fund for Nature.
Da WWF ble stiftet i 1961, sto WWF for World Wildlife Fund. Etter hvert som organisasjonen vokste gjennom 70- og 80-tallet, ble også arbeidsfeltet utvidet fra truede arter og områder til å omfatte miljøet som helhet.

For å reflektere denne endringen, skiftet organisasjonen navn til dagens World Wide Fund for Nature. I Norge kaller vi oss WWF - Verdens naturfond. Men for å unngå forvirring på tvers av språk og landegrenser, bruker vi kun forkortelsen WWF i størst mulig grad.