| WWF Norway


 
	© WWF / Bernard de WETTER

Hvem er vi?

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond er en selvstendig stiftelse, med norsk styre. Samtidig er vi tilknyttet det globale WWF-nettverket, med felles strategiske mål og retningslinjer.

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 under navnet WWF-Norge. I dag er navnet WWF Verdens naturfond, og vi er organisert som en stiftelse. Kontoret i Norge ligger i Oslo, der om lag 40 personer er ansatt. Generalsekretær er Bård Vegar Solhjell.

Natur hjemme og ute
WWF Verdens naturfond retter innsatsen mot å bevare natur både i Norge og i andre land. I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og biologisk mangfold i hav- og kystområder, i skogene, i innsjøer og elver og i fjellet. Internasjonalt støtter vi naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter.

WWF – hele verdens miljøorganisasjon
Det globale WWF-nettverket, World Wide Fund for Nature, er en av verdens største og mest respekterte, uavhengige miljøorganisasjoner med over 5 millioner støttespillere. Vi har så mange som 25 millioner følgere i sosiale medier, kontorer i mer enn 80 land, nesten 5.000 ansatte og mer enn 1.000 aktive naturvernprosjekter. WWFs internasjonale leder er Marco Lambertini.

Stiftelsen ble grunnlagt av den engelske biologen Sir Julian Huxley i 1961, som et direkte resultat av hans reise til Øst-Afrika der han hadde opplevd rasering av natur og dyr. Sir Peter Scott var med på grunnleggelsen av WWF og uttrykte motivasjonen på denne måten: «We shan’t save all we would like to – but we shall save a great deal more than if we never tried».

På nettsidene våre finner du forhåpentlig den informasjonen du trenger om WWF og arbeidet vårt. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss per telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Organisasjons- og kontonummer:

  • Organisasjonsnummer: 952 330 071
  • Driftskontonummer: 9046.11.07167
  • Gavekontonummer: 9046.11.07175
 
	© WWF Verdens naturfond
Organisasjonskart for WWF Verdens naturfond fra 5. mars 2018.
© WWF Verdens naturfond