WWFs årsmelding 2010 | WWF Norway

WWFs årsmelding 2010Posted on 17 June 2011   |  
Den norske opera og ballett var ett av mange ikonbygg som slukket lyset under Earth Hour 2010.
© WWF / Heiko Junge / SCANPIX
Nå er WWFs årsmelding for 2010 klar. Her presenterer vi naturvern- og klimaarbeidet vårt i Norge, samt våre utenlandske prosjekter.

Årsmeldingen har også en artikkel om hva WWF har oppnådd av resultater i løpet av sitt 50-årige virke - "Naturvern nytter". Og ikke minst hva som er våre globale fokusområder de kommende 50 år. Tematisk henger dette sammen med at WWF fyller 50 år i år.

Årsmeldingen fokuserer dessuten på samfunnsansvar som drivkraft for endring og merkevarebygging gjennom Earth Hour. I tillegg kan du lese om givere og medlemmer, WWFs plassering i mediabildet, og du kan bl.a. stifte nærmere bekjentskap med WWF som foredragsholder.

Siste del av årsmeldingen presenterer styrets årsberetning, regnskap og revisjonsrapport.

Som en del av vår miljøvennlige profil, tilbyr vi årsmeldingen i et leservennlig elektronisk format:

Den norske opera og ballett var ett av mange ikonbygg som slukket lyset under Earth Hour 2010.
© WWF / Heiko Junge / SCANPIX Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus