Organisasjon | WWF Norway


 
	© WWF / Bernard de WETTER

Om WWF

WWF arbeider for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, ved å:
  • Verne mangfoldet av arter og økosystemer
  • Sikre bærekraftig bruk av fornybare naturressurser
  • Bekjempe forurensing og overforbruk av ressurser.

Titusener støtter WWF i Norge!

Titusener støtter WWF og vårt arbeid i Norge: 
  • 19.700 medlemmer og givere.
  • Over 40.000 abonnerer på vårt nyhetsbrev.
  • Flere enn 180.000 følgere på Facebook.
  • Nesten halvparten av Norges befolkning deltok i vår globale klimakampanje Earth Hour i årene 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.
 
	© WWF-Norge
WWF-fadder
© WWF-Norge

WWF - hele verdens miljøorganisasjon

Omfattende ødeleggelser av Afrikas natur inspirerte den engelske biologen Sir Julian Huxley til å stifte WWF i september 1961. I dag er WWF, World Wide Fund for Nature, en av verdens største og mest respekterte uavhengige miljøvernorganisasjoner.

Med flere enn 5 millioner støttespillere,  kontorer i mer enn 80 land verden over, nesten 5.000 ansatte og mer enn 1.000 aktive naturvernprosjekter, spiller WWF en viktig rolle for verdens miljø.

WWF driver et svært aktivt naturvernarbeid i felt, men også bak skrivebord, i laboratorier, i maktens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.

www.panda.org kan du lese mer om WWFs arbeid internasjonalt.
 

WWF i Norge

WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. WWF-Norge er organisert som en stiftelse. Styret er ansvarlig for driften og ansetter generalsekretæren, som leder sekretariatet i Oslo med ca. 40 medarbeidere.

Vårt arbeid i Norge går ut på å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i våre hav- og kystområder, i skogene våre, i våre innsjøer og elver og i fjellet. For å nå våre naturvernmål bruker vi mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk.

I tillegg støtter vi naturvern og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land, på Balkan, i Sentral-Asia og Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene utgjør mer enn 70 prosent av vår omsetning, og er i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet og NORAD.

Les mer om våre internasjonale prosjekter på WWF-Norge i verden.
 
  •  
	© Stiftelsen Miljøfyrtårn