Økoturisme | WWF Norway

Økoturisme rel=
Spekkhugger Orcinus orca
© (c) WWF / William W. ROSSITER
WWF jobber for at økoturisme skal være en spydspiss innen det naturbaserte reiselivet.

Reiselivet er i internasjonal sammenheng verdens største industri og den er i vekst. Naturbasert turisme er det sterkest voksende segmentet innen internasjonal turisme. Etterspørsel etter ekthet og nærhet til natur og kultur øker. Opplevelse er mer avgjørende for hvor man reiser enn selve reisemålet.

Dersom reiser til natur ikke skal ha negative konsekvenser for naturverdiene, må turismen foregå på en miljømessig riktig måte. Økoturisme innebærer at turismen ikke skal ha negative konsekvenser for lokal natur og kultur. Dessuten skal økoturisme komme både naturen og lokalbefolkningen mest mulig til gode. Dersom dette etterleves, kan turismen også ha positive effekter for naturen. Det er på denne bakgrunn WWF jobber med økoturisme.

Norske myndigheter lanserte våren 2006 en ny reiselivsstrategi. I den legges det opp til en skarpere og langt mer tydelig merkevarebygging av Norge som turistreisemål. Norge skal markedsføres som det ”friske” landet, der turister kan få minneverdige opplevelser i vakker, storslagen, kontrastfylt og ren natur og med et vennlig, ekte og nyskapende vertskap.

I den såkalte Fjellteksten fra 2003 la Regjeringen rammer til grunn for en overordnet turistmessig bruk av fjellområdene. Fjellteksten åpner for økt verdiskaping i fjellbygdene ved å legge til rette for økt aktivitet innefor og rundt en del av nasjonalparkene. Dette for å gi grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i fjellbygdene som grenser til de store verneområdene.

Norske myndigheter åpner for økt kommersiell bruk av våre naturperler i verneområdene. Dette vil føre til et økt press på mange av verneområdene. Dette medfører dermed en rekke utfordringer. WWF ønsker gjennom sitt arbeid med økoturisme å bidra til:

  • Økt bevissthet om hva økoturisme er
  • At økoturisme skal være miljømessig spydspiss i næringen
  • Å utvikle potensialet for økoturisme blant småskala naturbaserte reiselivsbedrifter i distriktene
  • At myndighetene sikrer at nødvendige rammebetingelser, informasjon og forvaltning er på plass
  • Økt kunnskap om verneverdier i næringen, hos lokalbefolkning og hos turister
  • Økt bevissthet om naturen som et unikt reiselivsprodukt
  • Fokus på næringens ansvar for å ivareta naturen og verneverdiene
  • Innspill i nasjonale prosesser om miljøtilpasset reiseliv og bærekraftig skjøtsel og bruk av verneområder