Norges vei ut av koronakrisen

WWF oppfordrer regjeringen til å benytte tiltakene i krisepakkene til å kutte utslipp og bidra til mer natur, slik at Norge er bedre rustet til å håndtere de neste krisene som inntreffer.

Publisert 6. mai 2020

Norge står nå midt i koronakrisen, men i de kommende årene har vi to mye større kriser som må løses; klima- og naturkrisen.

Dersom den globale oppvarmingen og tapet av naturmangfold fortsetter i det samme tempoet som nå, vil det utgjøre en massiv trussel mot naturen og menneskeheten.

WWF Verdens naturfond mener:

  • Utbetalinger fra krisepakkene må komme sammen med forpliktende omstillingsavtaler som fører til reduserte klimagassutslipp
  • Vi trenger en betydelig satsing på grønn industri, særlig innenfor havvind, grønn skipsfart, hydrogenproduksjon, karbonfangst og lagring, samt en overgangsordning for ansatte i petroleumsindustrien inn i grønne teknologijobber.
  • Det bør opprettes egne CO2-fond som sørger for grønne investeringer i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.
  • Tiltakene i krisepakkene må bidra til utslippskutt og materialgjenbruk.
  • Hensynet til natur må ikke ofres for å stimulere til økonomisk vekst.
  • Staten bør redusere sin klimarisiko ved å fjerne særfradragene i petroleumsskatteregimet.

Innspill fra WWF til regjeringen om Norges vei ut av koronakrisen (PDF).