WWFs høringssvar om forbud mot enkelte plastprodukter

WWF Verdens naturfond oppfordrer myndighetene til å sette mer ambisiøse mål enn det EU-direktivet setter som minstekrav.

Publisert 19. juni 2020

Direktivet om plastprodukter stiller krav til et forbud av enkelte plastprodukter på markedet.

MEPEX har kartlagt de samfunnsøkonomiske konsekvensene av forbudet, funnene der viser at det verken vil være store konsekvenser for næringslivet, ei heller for den jevne forbruker. Det ser derfor ut til at dette forbudet kan gå som planlagt.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle i kampen mot marin forsøpling, og WWF mener det var riktig og viktig at daværende klima- og miljøvernminister, Ola Elvestuen, fremskyndet Norges arbeid med EUs direktiv. Nå gjelder det å dra det hele i havn.

Norge har tatt på seg en viktig lederrolle internasjonalt i arbeidet for å få på plass en ny global avtale mot plastforsøpling. Det er avgjørende for den globale kampen mot plast i havet at Norge jobber aktivt med å mobilisere andre land til en global koalisjon for å vedta et forhandlingsmandat til en slik ny avtale.

Denne lederrollen gir også Norge en unik mulighet til å påvirke fremtidige globale reguleringer, rammeverk og retningslinjer.

Ambisiøs og nyskapende nasjonal politikk vil styrke Norges internasjonale pådriverrolle.

Direktivet om plastprodukter legger hovedvekt på at land nå skal promotere sirkulære tilnærminger, ombruksprodukter og -systemer, med et mål om å redusere mengden avfall totalt sett.

WWF mener at for at Norge skal kunne oppfylle EU-direktivets krav, må den videre prosessen forankres i konkrete og ambisiøse mål i en nasjonal plaststrategi. Her må forbruks- og avfallsreduksjon vektlegges i den videre satsingen. Vi bør strekke oss etter så ambisiøse mål som overhodet mulig, som også EU her oppfordrer oss til.

Les hele WWFs høringssvar (PDF).

Spørsmål?