WWF søker forskningsinstitusjon med kompetanse på regimeeffektivitet

WWF vil utrede relevansen av EUs engangsplastdirektiv i arbeidet med en ny global avtale om marin plastforsøpling, og søker en partner med kompetanse på regimeeffektivitet til å bistå i skrivingen av en rapport om dette temaet.

Publisert 9. desember 2020

Under finner du utlysningsteksten for oppdraget nedlastbar som PDF. Søknadsfristen er 17. desember 2020.