WWF søker konsulenter

Vil du hjelpe WWF Verdens naturfond med å bli bedre på å stanse plastforsøplingen i Kina og Sørøst Asia?

Publisert 11. februar 2020

Har du kompetanse innen prosjektevaluering, spesielt innen forurensningsrelaterte miljøprosjekter, og erfaring fra Asia?

Da inviteres du til en anbudsrunde, der vi skal velge noen dyktige konsulenter til å vurdere våre plastprosjekter i Kina og Sørøst-Asia, og til å komme med anbefalinger til hvordan vi kan bli enda bedre på dette feltet.

Oppdraget skal utføres uten reiser til prosjektlandene, som en «desk-top» evaluering, og ved bruk av video, telefon og online-tjenester i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for smittevern.

Under finner du utlysningsteksten for oppdraget. Søknadsfristen er ved utgangen av 12. juni 2020. Vi ser fram til å høre fra deg!

English:

Are you an experienced reviewer and evaluator of international, donor-funded projects? Are you an expert on plastic pollution and marine debris? Do you have experience from Southeast Asia and China?

If so, please see the attached Terms of Reference for a Mid-Term Review of our Norad-funded ’No Plastics in Our Oceans Programme in Southeast Asia and China. We are seeking qualified consultants to assess our results so far, and to assist us in improving our work in this field.

Due to the Covid-19 outbreak, the assignement is to be conducted as a «desk-top» review, with use of online, video, and telephone communications, as appropriate, in line with applicable health authority rules and recommendations.

The deadline for submitting bids for the assignment is end of business, Friday June 12th 2020.