WWF søker konsulenter

Vil du hjelpe WWF Verdens naturfond med å bli bedre på å stanse plastforsøplingen i Kina og Sørøst Asia?

Publisert 11. februar 2020

Har du kompetanse innen prosjektevaluering, spesielt innen forurensningsrelaterte miljøprosjekter, og erfaring fra Asia?

Da inviteres du til en anbudsrunde, der vi skal velge noen dyktige konsulenter til å vurdere våre plastprosjekter i Kina og Sørøst-Asia, og til å komme med anbefalinger til hvordan vi kan bli enda bedre på dette feltet.

Under finner du utlysningsteksten for oppdraget. Frist for å levere bindende tilbud er fredag 21. februar 2020. Vi ser fram til å høre fra deg!