Webinar: Vil koronakrisen ramme grønt samarbeid i Europa?

Statkraft og WWF Verdens naturfond inviterer til webinar om European Green Deal og hva den kan bety for Norge.

Publisert 12. juni 2020

Løve som brøler side om side med papir-origami av en tiger
European Green Deal - klimaløve eller papirtiger?

EU ønsker å bli karbonnøytralt innen 2050. Europakommisjonens nye leder, Ursula von der Leyen, tar utfordringen på alvor. Hun har løftet fram en «Green Deal for Europe» som hovedambisjonen for Europa de kommende årene. Green Deal er et omfattende politisk verksted, som ser på hvordan ulike samfunnsområder sammen kan jobbe mot samme mål

– Når strategiene lages på så mange områder samtidig – finans, landbruk, industri, biologisk mangfold, energi og klima – er det også lettere å se helhetlige løsninger. Vi ønsker med seminaret å få fram hva Green Deal handler om, sier Ragnhild Elisabeth Waagaard, senior klima- og energirådgiver i WWF Verdens naturfond.

EU-kommisjonen gikk ut med et høyt ambisjonsnivå for Green Deal i vinter, og hittil i 2020 hadde de blant annet lagt fram forslag til klimalov og til grønne omstillingsmekanismer, strategier for industri, for biologisk mangfold fram mot 2030, og en «Fra gård til gaffel»-strategi.

Så ble hele verdenssamfunnet truffet av Covid-19, som har medført en historisk nedstenging av europeisk økonomi. Arbeidsledigheten stiger, og EUs medlemsland er på vei inn i sin verste økonomiske krise siden 2. verdenskrig.

– Har Green Deal blitt nedprioritert på grunn av korona, eller klarer de å holde fokus på den planlagte omstillingen? Og hva betyr det for den norske omstillingen? Det er noen av spørsmålene vi skal utforske på seminaret, sier Waagaard.

Vi møter en representant for Europaparlamentet og et norsk politikerpanel som vil kaste lys over hvordan de tror European Green Deal vil stå seg gjennom korona-krisen og hvordan den kan påvirke den politiske agendaen i Norge.

Program:

Kl. 08:45: Hva er European Green Deal og hva vil den bety i praksis?

- Julie Wedege (leder for myndighetskontakt i Statkraft)

- Karoline Andaur (generalsekretær i WWF Verdens naturfond)

Kl. 09:00: Hvordan påvirker korona-krisen Green Deal?

- Niels Fuglsang (medlem av Europaparlamentet, fra danske Socialdemokratiet)

Kl. 09:15: Hva betyr Green Deal for norsk politikk?

- Energi- og miljøkomiteen v/ Lene Westgaard-Halle (H), Espen Barth Eide (AP) og Lars Haltbrekken (SV)

Arrangementet vil foregå digitalt og er gratis

Tid: 15. juni kl. 08:45 – 09:45

Påmelding: https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_N6MVCS_CS0WyRaOQsyRmBA.

Passord: EU

Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/event...