Hvordan halvere Norges fotavtrykk?

Den 11. november lanserer WWF en rapport som utforsker hvordan vi kan halvere vårt fotavtrykk her i landet. Du er velkommen til lanseringen på Kulturhuset i Oslo.

Publisert 25. oktober 2022

Vitenskapen er klar: vi må redusere fotavtrykket fra forbruk og produksjon til godt innenfor det planeten vår tåler.

Planetens tålegrenser angir hvor mye vi kan påvirke helt avgjørende funksjoner i naturen, før vi mennesker ikke lenger kan leve trygt på jorda. I april fikk vi nyheten om at seks av totalt ni av planetens grenser er overskredet.

Her i Norge forbruker vi naturens ressurser som om vi skulle hatt tre planeter å høste av. Klimaendringer må reverseres, og naturtap må stanses. Tiåret for handling er nå.

Når Norge snart skal inn i forhandlingene om en global naturavtale i FN som skal løse naturkrisen, er halvering av det globale fotavtrykket et av de viktigste kravene regjeringen må ta med inn. De nordiske ministrene har allerede lovet å jobbe for å redusere vårt globale økologiske fotavtrykk godt innenfor planetens tålegrenser.

Men hva betyr det egentlig å halvere fotavtrykket fra forbruk og produksjon? Hvordan måler vi om vi er innenfor planetens tålegrense? Og hvordan skal vi gå frem for å komme oss dit?

WWF inviterer til samtale der vi forsøker å svare på disse spørsmålene, når vi lanserer rapporten Reducing Norway’s footprint - bringing our production and consumption within planetary boundaries. Her vil vi dykke ned i vitenskapen og fortelle historien om Norges fotavtrykk, hva dette betyr for naturen og hvorfor det må halveres.

Program for dagen

  • 12.30 – 13.00: Mingling og servering

  • 13.00 – 13.15: Velkommen og filmvisning

  • 13.15 – 13.25: FNs ressurspanel og deres konklusjoner v/ Janez Potočnik, co-chair i FNs ressurspanel

  • 13.25 – 13.45: Rapportlansering: Norges økologiske fotavtrykk.

  • 13.45 - 14.25: Debatt: Planetens tålegrenser og sirkulærokonomisk fremtid i Norge v/Dag O. Hessen, professor i biologi, Camilla Gramstad, bærekraftssjef i Elkjøp Nordic, Arne Bardalen, spesialrådgiver i Nibio. Moderator er Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv.

  • 14.25 – 14.30: Vel hjem, og god arbeidslyst!

  • 14.30 - 15.00: Mingling og en kopp kaffe for den som ønsker det.


Meld deg på i skjemaet under!

Ja, takk - jeg vil komme på lanseringen