Ulvejakta stanses midlertidig i fire revir

– Dette er en utrolig viktig avgjørelse for en art som er truet i norsk natur, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Publisert 30. desember 2021

Bilde av to ulver i vinterlandskap
Ulven er oppført som kritisk truet av utryddelse på den norske rødlista for arter.

Oslo tingrett stopper igangsettelse av lisensjakt i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Retten har gitt WWF Verdens naturfond, NOAH og Foreningen Våre Rovdyr medhold i kravet om midlertidig forføyning. Dermed settes lisensjakten som skulle startet 1. januar på fire revir innenfor ulvesonen, på vent.

– Dette er en utrolig viktig avgjørelse for en art som er truet i norsk natur. Det haster at staten finner nye løsninger for å sikre sameksistens med våre store rovdyr som er en naturlig del av norsk natur, istedenfor å skyte dem ned slik at de forblir kritisk truet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond.

Vedtaket kan være ulovlig

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revir. Vi mener dette vedtaket kan være ulovlig og krevde derfor midlertidig forføyning sammen med NOAH og FVR.

Målet med kravet var å stanse jakten til lagmannsretten har behandlet en annen pågående ulverettsak – ankesaken om Letjenna-vedtaket. I juli fastslo Tingretten at staten ikke har gitt ulvene i Letjenna-flokken i ulvesonen det rettsvernet de har hatt krav på, og at fellingen av familiegruppen var ulovlig. Ankesaken skal opp i juni 2022.

– Utfallet herfra kan være avgjørende for om departementets vedtak om felling av ulv innenfor sonen er lovlig. Til tross for at lovligheten rundt fellingen ikke er avklart, har staten lagt opp til at lisensjakta på ulv i mellomtiden kan fortsette i enda større omfang, sier Andaur.

Utsatt, ikke avlyst

Kjennelsen fra tingretten torsdag 30. desember setter jakten på vent, men fastslår imidlertid at forføyningen kun varer til det kan bli avholdt muntlige forhandlinger, noe som trolig vil skje tidlig i januar.

– Det viktige nå er at jakta nå er stanset til vi får en rettslig gjennomgang av hvorvidt den er lovlig i lys av dommen som falt i tingretten i sommer. Som regel blir en stor andel av ulvene på kvoten skutt i løpet av de første dagene i jaktperioden, så det var viktig for oss å få stanset jakten slik at tingretten kan få tid til å vurdere saken skikkelig før det var for sent for ulvene på vinterens kvote, sier Andaur.

Viktig første seier

Organisasjonene er glade for avgjørelsen, selv om den ikke utelukker at jakten kan bli satt i gang senere.

– Retten har gitt NOAH, WWF og FVR en første seier. Det ville være absurd å igjen tillate at kritisk truede ulver blir skutt før det er mulighet til å prøve vedtakene rettslig, det er derfor viktig og riktig at retten har kommet til denne konklusjonen. Dette er en bekreftelse på at interessene for vern av kritisk truede dyr er viktige, og skal kunne bli hørt rettslig, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

– Vi er veldig lettet over at rettssystemet fungerer. Samtidig er det skremmende i en tid med naturmangfold i krise at vi har et klima - og miljødepartementet som ikke makter å beskytte landets trua arter, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.